ANASAYFA
Kelime ara:


Simge ne demek?

simge(1. anlamı)

a. Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, sembol.

Güncel Türkçe Sözlük

simge(2. anlamı)

İng. symbol

Bir kavramın uzlaşımsal ya da üzerinde uzlaşıma varılmış gösterimi.

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü1981

simge(3. anlamı)

İng. icon

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

simge(4. anlamı)

İng. symbol

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

simge(5. anlamı)

İng. symbol

1. Soyut bir kavramı, örneğin bir ülküyü, amacı ya da düşünceyi gösteren ve anlamı herkesçe bilinen biçim, harf, bitki vb. im. 2. Ruh çözümlemesinde bilinçsiz bir düşünceyi, duygu ya da isteği belirten herhangi bir im.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974

simge(6. anlamı)

İng. symbol

Bir öğe, nesne, nitelik vb. gösteren harf, biçim, im.

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü1978

simge(7. anlamı)

İng. Symbol

1. Belli bir insan öbeğinin uzlaşım yoluyla kendisine belli bir anlam verdiği im. 2. Bir şeyi gösteren, bir anlamı, bir düşünceyi görülenebilir kılan im. 3. Görülmez bir gerçekliği canlandıran imge ya da özdeksel nesne, örneğin, güvercin barışın simgesidir.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü1975

simge(8. anlamı)

İng. [ing. symbol

1. Bir öğeyi ya da bir öğeciği gösteren kısaltım; örneğin C = karbon, Fe = demir. 2. Değer, konum, işlem, doğrultu gibi nicedikleri gösteren isteğe bağlı ya da geleneksel im.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983

simge(9. anlamı)

Alm. Symbol, Sinnbild

(Resim) (Yun. sumbolon = uygun işaret) Soyut bir kavramı somutlaştıran biçim.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968

simge(10. anlamı)

İng. symbol

Bireylerin, düşün, duyu, istek, buyruk ve eylemleriyle, çevrelerinde gördüklerini anlatmak için kullandıkları kimi çizgi, biçim, resim, ses, doğal ve yapay nesne, insan, hayvan, bitki ya da bunlara ilişkin ürün ve organlardan oluşan geleneksel düzen.

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü1978

simge(11. anlamı)

İng. symbol

Bir öğe, özdek, nesne, nitelik , bağıntı vb.gösteren harf, biçim, im.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981

simge(12. anlamı)

İng. notation

Sınıflandırmada kullanılan ve belli bir anlam yüklenmiş harf, rakam ve imlerin tümü.

BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü1974

simge(13. anlamı)

İng. symbol

Bir niceliği, matematiksel işlemi veya bir cihazı gösteren harf veya şekil.Sembol.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007

simge(14. anlamı)

İng. symbol

Çoklukları, işlemleri ya da bağıntıları göstermeye yarayan im ya da imce.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983

simge(15. anlamı)

İng. abréviation, sign, symbol

Yazarken zamandan kazanmak amacıyla bir ya da birkaç sözcüğü özümlemek üzere kullanılan kısa işaret. (Bunlar çoğunlukla asıl sözcüğün ilk harfleri ile yapılır.)

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972

simge(16. anlamı)

İng. symbol

1. Dizimsel değişken. || Anl. dizimsel simge, sözeden değişken. Krş.. ad simgesi, önerme simgesi, yüklem simgesi, işlev simgesi, eklem simgesi, deyim simgesi. 2. Yer tutucu simge. 3. Dizimsel tür simgesi. 4. İm.

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü1976

simge(17. anlamı)

İng. symbol

Bir imge ya da düşünü olarak dış gerçekleri yansıtan anlıksal bir görüntü.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974

simge(18. anlamı)

İng. symbol

Bir ekinsel ortamda belli bir duygu, eylem ya da tutumu gösteren bir birey, deyim, çizge, nesne ya da çalım.

BSTS / Toplumbilim Terimleri1975

simge(19. anlamı)

İng. symbol

1. genel uygulayım: Bir anlam, kavram, öğe, birim vb. kısaltmayla bildiren harf, resim, im.

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü1980

simge(20. anlamı)

İng. symbol

Bir görüşme çizinliğinde yazılı soruları konuşma diline dönüştürmek, soruları anlamına uygun olarak dile getirme konusunda görüşmeciye kılavuzluk etmek üzere duraklama, vurgulama gibi durumları gösteren belirteç.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981

simge(21. anlamı)

Osm. remiz

Soyut bir kavramı belirtmek üzere benimsenmiş varlık ya da nesne; bir nesne ya da kavramın imgesi.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974

Simge(22. anlamı)

Köken: T.

Cinsiyet: Kız
İşaret, sembol.

Kişi Adları Sözlüğü

Yeni Projemiz:
Aramanızı bir de burdan yapın!
"simge" kelimesinin örnek cümle içinde kullanımı:
Hadi çekinmeyin, ilk cümleyi siz kurun! - Komik ya da saçma bir cümle de olabilir :)
comments powered by Disqus
>

Umarım sitemizi beğenmişsinizdir


Son bakılan kelimeler

Şu anki Ziyaretçi Sayısı:

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...