ANASAYFA
Kelime ara:


bağlaç ne demek?

bağlaç, -cı(1. anlamı)

a. db. Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt edatı: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır.

Güncel Türkçe Sözlük

bağlaç(2. anlamı)

Yoğurttan yağın ayrılıp ayrılmadığına bakmak için yayığın deliğinden içeri sokulan ince, uzun çubuk.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

bağlaç(3. anlamı)

İng. connector

Başka bir yerde sürecek bir akış çizgisi'ndeki kesilmeyi gösteren bir akış çizeneği simgesi.

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü1981

bağlaç(4. anlamı)

bk. bağlayıcı

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

bağlaç(5. anlamı)

Osm. rabıt edatı

İki kelime veya cümlenin arasındaki ortaklık, beraberlik, ikircillik, karşmlık gibi ilgileri anlatarak onları birbirine bağhyan edat. Fakat .KARŞINLIK BAĞLACI (Conj. adversative), Hattâ PEKİTME BAĞLACI (C. asséver'ative) Ve KOŞAÇLIK BAĞLACI (C. copulative), ya. ya ÇATALLI BAĞLAÇ (C. disjunctive) dir. Bunlardan başka SIRADAŞLIK ve UYRUM BAĞLAÇLARI (C. de coordination et C. de subordination) da vardır.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949

bağlaç(6. anlamı)

İng. connector

İletkenler arasında elektriksel bağıntıyı sağlayan gereç.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983

bağlaç(7. anlamı)

İng. conjunction

Söz içinde birden çok kelimeyi kelime grubunu veya cümleyi birbirine bağlayarak aralarında çeşitli yönlerden ilgiler kuran görevli kelimeler. Bazı bağlaçlar, bağladıkları ögelerden önce veya sonra tekrarlanarak da kulanılırlar: ile, ve, de, hem… hem, ne… ne, de… de, gerek… gerekse, olsun… olsun; ya, yahut, ya da, veya, ya…ya, mi…mi, ister…ister, ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, bununla birlikte, şu var ki, yine de, bir…bir, kimi…kimi, bazen…bazen, kâh…kâh…, hatta, bile, üstelik yani, demek ki, böyle ki, başka bir deyimle; ki, kim; gerçekten, nitekim, hâlbuki, oysa; çünkü, zira; buna göre, bundan dolayı, bu sebeple, bunun üzerine bunun için öyleyse; taki, diye; eğer, şayet, yoksa, illa, o takdirde; aksi hâlde vb. örnekler: Biz de güçsüzüz ama iyimseriz (Kemal Tahir, Yol Ayrımı, s. 235). Arkası bana dönük olduğu için göremem ama budala gülme hep dudağındadır. (S. F. Abasıyanık, Bütün Eserleri 2, s. 232) Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Anlayışlı fakat hazırlıksız bir kimse. Hem kel hem fodul. Ya anlat yahut da yazılı olarak getir. Demek ki, senin anlattığın kadarından da fazlaymış. Teşrinler geldi, lüfer mevsimi başlayacak yahut nisandayız. Boğaz sırtlarında erguvanlar açmıştır, diye düşünmek, yaşadığımız anı efsaneleştirmeye yetişir. (A. H. Tanpınar, Beş Şehir, s. 145). “Ne bir ayak sesi hanın boş, loş, sessiz, ölü sofalarında gezindi, ne de bir kapı gıcırtısı duydum” (S. F. Abasıyanık, Bütün Eserleri, s. 181). Zengin mi fakir mi bilmiyorum o mu yoksa öteki mi gelecek “On yedisinde ya var, ya yoktu”. (Y. Kemal, Ortadirek, s. 358).

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003

bağlaç(8. anlamı)

İng. connective

Önermeleri birbirlerine bağlayan «ya da, ve, ise, ancak ve ancak, değil» sözcüklerinden biri. Simgeleri (…)

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983

bağlaç(9. anlamı)

Azerbaycan Türkçesi: bağlayıcı; Türkmen Türkçesi: soyuz ~ baaglayıcı; Gagauz Türkçesi: baalaycı; Özbek Türkçesi: bόğlόvçi; Uygur Türkçesi: bağliğuçi; Tatar Türkçesi: terkägeç; Başkurt Türkçesi: terkäwes; Kmk: baylawuç;Krç.-Malk,: baylaw ~ baylam; Nogay Türkçesi: tîrkewîş; Kazak Türkçesi: şılaw ~ jalgawlık sılaw ~jalgaw; Kırgız Türkçesi: baylamta; Alt:: kolbooçı; Hakas Türkçesi: palgandı; Tuva Türkçesi: evilel; Şor Türkçesi: *soyuz ~ paglaş; Rusça: soyuz

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu1997

Bağlaç(10. anlamı)

İng. conjunction

(Derleme bağ, bağlama) Eş görevli sözcükleri veya tümceleri birbirine bağlayan sözcük: Ve, veyo, veyahut, ile, bile, fakat, çünkü, madem, ya..... ya, gerek....gerek, ne ......ne, hem de, ya da, ki vb.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972

Yeni Projemiz:
Aramanızı bir de burdan yapın!
"bağlaç" kelimesinin örnek cümle içinde kullanımı:
Hadi çekinmeyin, ilk cümleyi siz kurun! - Komik ya da saçma bir cümle de olabilir :)
comments powered by Disqus
>

Umarım sitemizi beğenmişsinizdir


Son bakılan kelimeler

Şu anki Ziyaretçi Sayısı:

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...