ANASAYFA
Kelime ara:


düzen ne demek?

düzen(1. anlamı)

a. 1. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem: “Bilhassa toprak ve silah meselelerinin bir düzene konmasını, hem de tezelden istediler.” -F. Otyam. 2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. 3. Yerleştirme, tertip: “Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır.” -R. N. Güntekin. 4. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. 5. mec. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. 6. mec. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. 7. mec. Dolap, hile: “Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak.” -E. E. Talu. 8. müz. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. 9. top. b. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: “Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var.” -N. Meriç. 10. hlk. Alet edevat takımı. 11. hlk. Bez dokuma tezgâhı.

Güncel Türkçe Sözlük

düzen(2. anlamı)

Fr. Appareil

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu

düzen(3. anlamı)

Fr. instrument

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu

düzen(4. anlamı)

Ova, kır, düzlük yer

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(5. anlamı)

Alet edevat takımı.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(6. anlamı)

Bez dokuma tezgâhı.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(7. anlamı)

Ev bark.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(8. anlamı)

1. Yüksek dağların tepelerindeki düzlükler. 2. Dağların az meyilli olan yüzeyleri. 3. İki tepe arasındaki düz yerler, vadi. 4.bk. düz (III).

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(9. anlamı)

Taştan duvar örülürken, düzgün olması için en üst sıraya konulan çok yassı taşlar.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(10. anlamı)

1.bk. düzen takan-ı. 2. Ufak tefek öte beri. 3. Çeyiz. 4.bk. düzgün (I). 5. Elbise. 6. Giyiniş. 7. Süs.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(11. anlamı)

Alış veriş.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(12. anlamı)

Dalyanlarda kullanılan sırma tel.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(13. anlamı)

Tahıl yeşerdikten sonra hafifçe sulama.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(14. anlamı)

Küllü su.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(15. anlamı)

Eşya, ev eşyası

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(16. anlamı)

Plan, tasarı

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(17. anlamı)

Geçim, uyuşma

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(18. anlamı)

Gelin elbisesi

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(19. anlamı)

1. Atölye. 2. Tezgâh.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(20. anlamı)

Gelin giysisi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(21. anlamı)

Düzen, düzgünlük

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(22. anlamı)

Düzen, tertip, nizam; düzene binmek

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(23. anlamı)

< ET tüzün: düzen; tertip; nizam. || düzene binmek: yoluna girmek

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(24. anlamı)

Dalavere, oyun

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

düzen(25. anlamı)

İng. order

Öğelerin, belirlenmiş kurallara göre yerleşim durumu. Sıra kavramının tersine, her düzen doğrusal olmak zorunda değildir.

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü1981

düzen(26. anlamı)

İng. disposition

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

düzen(27. anlamı)

bk. yerleşim

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

düzen(28. anlamı)

İng. order

1. Bir çok öğenin, içinde her birinin belli bir yeri bulunan bir birlik kurmak üzere az ya da çok sağlam bir biçimde bir araya konuluşu. 2. Bir çokluğun bir ereğe, bir amaca göre sıraya konuluşu. 3. (Toplumsal alanda) Yurttaşların uyması gereken kurallar toplamı; yurttaşların bu kurallara uyması durumu. 4. (Siyasada) Toplumsal yaşama ilişkilerinin bir halkın özniteliğine uygun olarak hukuk temelleri üzerine kurulması.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü1975

düzen(29. anlamı)

Alm. Ordnung

(Resim, Heykel, Mimarlık) 1. Sanat yapıtında öğelerin dengeli kompozisyonu. 2. Yunan mimarlığında Dor, İyon ve Korent tapınak üslûpları için kullanılan sözcük.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968

düzen(30. anlamı)

nizâm. ~ kuralı: nizâmî hüküm.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966

düzen(31. anlamı)

İng. order

Bir özdeği ya da dizgeyi oluşturan atomlar, moleküller gibi altkümelerin belli koşullar altında, doğa yasalarına uygun olarak birbirlerine göre dizilişlerine verilen genel ad.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981

düzen(32. anlamı)

İng. order

yapıcılık: 1. Bir yapının bölümlerinin uyumlu, düzgün bir bütün oluşturacak biçimde bağdaştırılması 2. Çıkıntılı kısımların, özellikle sütunlarla saçaklığın değişik yapı biçemlerini belirleyen yerleştirme biçimi.

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü1980

düzen(33. anlamı)

İng. order

Soru ya da sınarlardan oluşan bir gözlem aracında belli kural ya da nicelemelere göre elde edilen dizim.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981

düzen(34. anlamı)

Osm. intizam

Yazılacak, söylenecek düşünlerin, aralarındaki ilişkilerin gerektirdiği biçimde sıraya konulması; bu sıralama sonunda sağlanan durum.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974

düzen(35. anlamı)

Peşkir dokuma tezgâhı. (*Gerze -Sinop)

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976

düzen(36. anlamı)

1. Akort. 2. Tertip, nizam, intizam. 3. Tedbir. 4. Ev bark. Tıynet, yaradılış, 6. Takım

Tarama Sözlüğü1965

Yeni Projemiz:
Aramanızı bir de burdan yapın!
"düzen" kelimesinin örnek cümle içinde kullanımı:
Hadi çekinmeyin, ilk cümleyi siz kurun! - Komik ya da saçma bir cümle de olabilir :)
comments powered by Disqus
>

Umarım sitemizi beğenmişsinizdir


Son bakılan kelimeler

Şu anki Ziyaretçi Sayısı:

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...