ANASAYFA
Kelime ara:


deyim ne demek?

deyim(1. anlamı)

a. Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir: “Bu deyim seni korkutmasın. Çünkü fazlasıyla basit bir şeyden bahsediyorum.” -İ. O. Anar.

Güncel Türkçe Sözlük

deyim(2. anlamı)

1. Diyeyim: Efendime deyim... 2. Cümle: İki deyim söz. 3.bk. deyiş (I)-4.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

deyim(3. anlamı)

Mâni, destan, ağıt, şiir, mısra, şarkı, türkü, gazel.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

deyim(4. anlamı)

Söz, kelime

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

deyim(5. anlamı)

bk. söylem

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

deyim(6. anlamı)

Fr. locution

Belli bir anlama gelmek üzere iki veya ikiden artık kelimeden meydana gelmiş söz öbeği. bk. Artlaç deyimi, Bağlaç d. Fiil d. İsim d. önleç d. Ulaç d. Zarf d.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949

deyim(7. anlamı)

İng. locution, idiom

Anlatım gücünü artırmak için, gerçek anlamı dışına kayan, bazı sözcükleri değişmediği halde bazıları değişip çekimlenebilen kalıplaşmış birden çok sözcük: Göze girmek, gözden düşmek, kulağı delik, eli açık, tepesi atmak, gönül almak, göze gelmek, dile düşmek, küplere binmek, balık kavağa çıktığı zaman vb.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972

deyim(8. anlamı)

İng. expression

Bir bir bilimsel kuralın ya da doğa yasasının sözle anlatımı.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983

deyim(9. anlamı)

İng. locution, idiom

Gerçek anlamından farklı bir anlam taşıyan ve çekici bir anlatım özelliğine sahip olan kelime veya kelime grubu: Abayı yakmak, aşağıdan almak, bağrına taş basmak, buluttan nem kapmak, çileden çıkmak, dalga geçmek, el ele vermek, karşı gelmek, mercimeği fırına vermek, nalları dikmek, saman altından su yürütmek, üç buçuk atmak, yasak savmak, yüzgöz olmak, zılgıt vermek vb.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003

deyim(10. anlamı)

İng. statement

Bir önermenin belli bir kişice belli bir anda belli bir savı dile getirmek ereğiyle kullanılması edimi.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983

deyim(11. anlamı)

İng. expression, string, phrase, word

Abece öğesi bir tek im ya da abece öğesi birden çok sayıda imin art arda sıralanmasıyla oluşan dizi. ||Anl. deyim biçimi. Krş.. deyim örneği, kapalı deyim, açık deyim, düzgün deyim, karmaşık deyim, tek başına anlamlı deyim, birlikte anlamlı deyim, altdeyim, im.

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü1976

deyim(12. anlamı)

Osm. Tâbir

Tek bir kelime yerine geçen, tek bir anlam veren kelime öbeği.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948

deyim(13. anlamı)

Azerbaycan Türkçesi: frazeologizm ~ sabit söz birläşmäsi; Türkmen Türkçesi: frazeologizm ~durnuklı söz düzümleri; Gagauz Türkçesi: bölünmäz laf birleşmesi ~ frazeologizma; Özbek Türkçesi: ibóra ~ frazeologik birlik; Uygur Türkçesi: idiom ~ turaqliq söz ibarisi; Tatar Türkçesi: obrazlıtäğbir ~ frazeologizm; Başkurt Türkçesi: frazeologizm; Kmk: frazeologiya söz tagımı ~birikgen söz tagım; Krç.-Malk.: frazeologizm; Nogay Türkçesi: söz bîrîkpeler ~frazeologizm; Kazak Türkçesi: turaktı söz ~ beyneli söz tirkesi - ayşıktı söz oramı ~frazeologizm; Kırgız Türkçesi: körköm süylöm ~ fraza ~ idiyoma; Alt:: buzulbassöskolbu ~ frazeologizm; Hakas Türkçesi: mirgen çooh ~ frazeologizm; Tuva Türkçesi: frazeologizm; Şor Türkçesi: frazeologizm; Rusça: obraznoye vırajeniye ~ frazeologizm;~

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu1997

deyim(14. anlamı)

Osm. tabir

1. Düz anlamlarından sıyrılmış sözcüklerin başka bir anlama gelecek biçimde kalıplaşması: Yüzsuyu dökmek, eli bayraklı, çantada keklik, çam devirmek, ağır başlı... 2. Yüksek anlamlı koşuk.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974

Yeni Projemiz:
Aramanızı bir de burdan yapın!
"deyim" kelimesinin örnek cümle içinde kullanımı:
Hadi çekinmeyin, ilk cümleyi siz kurun! - Komik ya da saçma bir cümle de olabilir :)
comments powered by Disqus
>

Umarım sitemizi beğenmişsinizdir


Son bakılan kelimeler

Şu anki Ziyaretçi Sayısı:

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...