ANASAYFA
Kelime ara:


gazel ne demek?

gazel(1. anlamı)

Ar. ¦azel

(I) a. ed. 1. Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi: “O mecmuadaki gazelleri yüksek sesle okurken eski şiir lehçemizdeki beliğ ve rindane edaların zevkine varıyorum.” -Y. K. Beyatlı. 2. müz. Klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sazlardan birinin eşliğinde söylenen, söyleyenin ses gücünü göstermesine de olanak veren müzik eseri: “Yanımızdaki vagonda bir gazel başladı.” -Y. Z. Ortaç.

Güncel Türkçe Sözlük

gazel(2. anlamı)

(II) a. hlk. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı: “Coşkun sular gibi akıp durulma / Kuru gazel gibi esip savrulma” -Karacaoğlan.

Güncel Türkçe Sözlük

gazel(3. anlamı)

Mısır koçanı yaprakları

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

gazel(4. anlamı)

Dikenli ot.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

gazel(5. anlamı)

< Ar. gazel: Ağacın üzerinde kuruyan yaprak (Erzincan Merkez)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

gazel(6. anlamı)

Kurumuş ağaç yaprağı (Çayağzı)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

gazel(7. anlamı)

(Divan edebiyatı terimi) Birinci dizesi bütün çift sayılı dizeleriyle uyaklı olmak üzere yazılan en az beş ve en çok on beş beyitli eski bir koşuk şekli.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948

gazel(8. anlamı)

Osm. mahlas

1. Divan yazınında en yaygın koşuk biçimi. (5-15 koşalı olur. Birinci koşası "doğuş"u (es.t. matla) kendi arasında uyaklıdır. Öbür koşaların ikinci dizeleri doğuşla uyaklanır. Son koşada "kesmelik" (es.t.makta) ozanın adı, takma adı: bulunur. Gazelin en güzel koşasına "beyt-ül-gazel" denir. Gazellerde çok kez konu birliği bulunmaz; bir tek konu işlenen gazele "yek ahenk" konu birliği olmayan gazele "yek-avaz" adı verilir. Divanlarda gazeller doğuş koşalarının son harfine göre abecesel sırayla yer alır. 2. (h.y.) Saz ozanları da, divan koşuğunun etkisiyle gazel yazmışlardır. Bilgiçlik taslamak için yazılan bu çeşit gazeller arasında başarılı olanlar pek azdır.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974

Gazel(9. anlamı)

Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek
1. Divan edebiyatında bir nazım biçimi. 2. Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim. 3. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.Cinsiyet: Kız
1. Divan edebiyatında bir nazım biçimi. 2.Türk müziğinde, belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim. 3. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.

Kişi Adları Sözlüğü

Yeni Projemiz:
Aramanızı bir de burdan yapın!
"gazel" kelimesinin örnek cümle içinde kullanımı:
Hadi çekinmeyin, ilk cümleyi siz kurun! - Komik ya da saçma bir cümle de olabilir :)
comments powered by Disqus
>

Umarım sitemizi beğenmişsinizdir


Son bakılan kelimeler

Şu anki Ziyaretçi Sayısı:

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...