ANASAYFA
Kelime ara:


iletişim ne demek?

iletişim(1. anlamı)

a. 1. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon. 2. tek. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon: “Basın mensupları bağlı oldukları yayın kuruluşları ile iletişim hâlindeydiler.” -N. Eray.

Güncel Türkçe Sözlük

iletişim(2. anlamı)

İng. communication

Bir yerden, bir kişiden, bir makineden bir başkasına, herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi gönderme.

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü1981

iletişim(3. anlamı)

İng. communication

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

iletişim(4. anlamı)

İng. communication

Bir düşüncenin, bir duygunun yüz anlatımı, el, kol ve baş hareketleri, konuşma yoluyla ya da yazı, telefon, radyo, televizyon gibi bildirişim araç ve gereçlerinden yararlanarak bir kimseden başka bir kimseye iletimi.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974

iletişim(5. anlamı)

İng. communication

Bilgi ve deneyim alışverişi.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983

iletişim(6. anlamı)

İng. communication

Bir bilginin, bir haberin, bir niyetin, bir konuşmanın ilkel veya gelişmiş bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne yahut da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılması. Dil en önemli iletişim aracıdır.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003

iletişim(7. anlamı)

İng. communication

Sinema/TV. 1. Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alış verişi. 2. Bu alış verişte, kaynak durumunda olan kimsenin ortaya koyduğu ya da koymak istediği anlam ile bunu algılayanın buna verdiği anlam arasındaki özdeşlik, benzerlik ya da uyuşum ilişkisi.

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981

iletişim(8. anlamı)

Azerbaycan Türkçesi: ünsiyyät; Türkmen Türkçesi: kommunikaasiya; Gagauz Türkçesi: komunikatsiya ~*haberleşmäk; Özbek Türkçesi: alóqa ~ kommunikatsiya; Uygur Türkçesi: xävärlişiş ~ alaqä; Tatar Türkçesi: aralaşu; Başkurt Türkçesi: aralaşıw ~ kommunikatsiya; Kmk: katnaşıw; Krç.-Malk.:kommunikatsiya ~ söleşıw; Nogay Türkçesi: kommunikatsiya, katnasuw; Kazak Türkçesi: karım-katınas ~ katınas; Kırgız Türkçesi: baylanış ~ kommunikatsiya ~ katnaş; Alt::kommunikatsiya; Hakas Türkçesi: çooh alıs ~ habarlas; Tuva Türkçesi: harılzaa, harılzajılga;Şor Türkçesi: *çooktaş ~ kommunikatsiya; Rusça: kommunikatsiya

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu1997

iletişim(9. anlamı)

İng. communication

Düşünce ve duyguların bireyler, toplumsal kümeler, toplumlar arasında söz, el-kol devimi, yazı, görüntü vb. aracılığı ile değiş tokuş edilmesini sağlayan toplumsal etkileşim süreci.

BSTS / Toplumbilim Terimleri1975

iletişim(10. anlamı)

İng. communication

1. genel uygulayım: Duygu, düşünce ya da bilgilerin uygulayımsal yöntemlerle her çeşit yoldan aktarılması. 2. elektrik: Telefon, telgraf, radyo gibi aygıtlarla yapılan bildirişim; bu yollardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi.

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü1980

Yeni Projemiz:
Aramanızı bir de burdan yapın!
"iletişim" kelimesinin örnek cümle içinde kullanımı:
Hadi çekinmeyin, ilk cümleyi siz kurun! - Komik ya da saçma bir cümle de olabilir :)
comments powered by Disqus
>

Umarım sitemizi beğenmişsinizdir


Son bakılan kelimeler

Şu anki Ziyaretçi Sayısı:

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...