ANASAYFA
Kelime ara:


kavram ne demek?

kavram(1. anlamı)

a. 1. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon: “Erkeklik, yiğitlik kavramının ters yüz edilmesi irdelenmedi.” -A. Ağaoğlu. 2. fel. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, konsept, mefhum, nosyon. 3. hlk. Karın zarı, periton. 4. hlk. Tutam, avuç dolusu.

Güncel Türkçe Sözlük

kavram(2. anlamı)

Fr. Entendement

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu

kavram(3. anlamı)

1. Tutam, avuç dolusu. 2. Bağlam, deste.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kavram(4. anlamı)

Çevre.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kavram(5. anlamı)

Tutam.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kavram(6. anlamı)

İng. concept, notion

1. Bir şey üzerinde birçok ayrı algıları kapsayan genel düşünce. 2. Bir olay, bir nitelik ya da nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge. 3. Kaplamı ve içeriği bir im ya da sözle anlatılarak anlam kazandırılan soyut düşünce.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974

kavram(7. anlamı)

İng. conception, notion

1. Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kaplayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım; tek bir nesnenin (bireysel kavram) ya da bir nesneler sınıfının (genel kavram) özünü belirleyen, birbirleriyle bağlantılı niteliklerin ya da özel belirtilerin (özelliklerin) bir sözcükte düşünülmüş olan birleşimi. 2. (Klasik mantıkta) Yargı ile çıkarımın sonradan üzerinde kurulacağı en yalın, en temel öğe. (Gerçekte ise kavram düşüncenin bir başlangıç noktası olmayıp, düşüncenin kendisini topladığı, yoğunlaştığı bir noktadır; düşüncenin bir bütüne, bir bireşime, bir birliğe dönüşmüş biçimidir.) // Klasik mantık için kavramlar çoğunlukla nesne kavramlarıdır ama bunun yanında ilişki ve görev kavramlarından da söz edilebilir (de, üzerine, eğer, ancak vb.). Nesne kavramları: Bir nesnenin özünü, kurucu özelliklerini düşünce ile belirtip kavramaya çalışan kavramlar. Nesne kavramları bireysel olup tek bir nesneyi (Kızılırmak) göz önünde bulundurabilirler, o zaman bireysel kavramlar adını alırlar. Bir nesne öbeğinin ortak özellikleriyle ilintili olduklarında, bunlara tür kavramları denir (dere, çay, ırmak). Ortak özellikleri olan tür kavramlarından cins kavramı kurulur; her cins kavramı yeniden daha yukarı bir cins kavramının tür kavramı olabilir ve bu, böylece oluşan kavram piramidinin en yukarıdaki en son cins kavramına kadar gider. Bu piramit bir kavramlar dizgesidir. Bu dizgede boyuna daha yukarı, daha genel cins kavramına doğru yükselinir. En son cins kavramında kavramlar dizgesi doruğuna ulaşır ve bundan kavram çözümlenmesiyle (Lat. divisio) tersine olarak daha aşağı cinslere, türlere inilir ve sonunda artık bölünemeyen bireylere ulaşılır.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü1975

kavram(8. anlamı)

İng. concept, notion

Dünyadaki nesnelerin, durumların, hareketlerin ve tasavvurların dildeki ifadesidir. Kavramın değeri, niteliği aynı dili konuşan kimselerce aşağı yukarı aynıdır: ekmek, su, susuzluk, tembellik, delikanlı, dörtnala, tutumlu vb.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003

kavram(9. anlamı)

İng. concept

1. içlemsel nesne, 2. Bir ad, yüklem ya da işlevin içlemi.

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü1976

kavram(10. anlamı)

İng. concept

Herhangi bir nesne ya da olayın temel öğe ve özelliklerini kapsayan soyut bir düşünü.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974

kavram(11. anlamı)

Azerbaycan Türkçesi: anlayış, mäfhum; Türkmen Türkçesi: düşünce; Gagauz Türkçesi: öz maana; Özbek Türkçesi: tuşunça; Uygur Türkçesi: uqum; Tatar Türkçesi: töşençä; Başkurt Türkçesi: töşönsä; Kmk: aňlaw; Krç.-Malk.: anılam ~ oyum; Nogay Türkçesi: anlam; Kazak Türkçesi: ugım; Kırgız Türkçesi: tüşünük; Alt::ondomol; Hakas Türkçesi: onnag ~ pîldîrîg; Tuva Türkçesi: pilig; Şor Türkçesi: piliş; Rusça: ponyatiye

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu1997

kavram(12. anlamı)

İng. concept

Sözcüklere gerçek anlamlarını vermek ve bunlar aracılığıyla düşünmek, olayların ve süreçlerin özünü kavrayıp temel yanlarına ve özelliklerine ilişkin genellemeler elde etmek olanağını sağlayan, nesnel çevrenin insan düşüncesindeki yansıma biçimi.

BSTS / Toplumbilim Terimleri1975

kavram(13. anlamı)

hlk. Sığır gövde etinde, kavram bölgesi kaslarından yapılan, dikdörtgen biçiminde, 1.0-1.5 kg ağırlığında pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

kavram(14. anlamı)

İng. concept

Bir olay, nesne, durum ya da koşula, ayrıtsal özelliklerini bireştirerek kavranabilirlik kazandıran düşünsel bütünlük.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981

kavram(15. anlamı)

Osm. mefhum

Bir nesne, özellikle o nesnenin nitelikleri konusunda edindiğimiz genel düşünce.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974

Yeni Projemiz:
Aramanızı bir de burdan yapın!
"kavram" kelimesinin örnek cümle içinde kullanımı:
Hadi çekinmeyin, ilk cümleyi siz kurun! - Komik ya da saçma bir cümle de olabilir :)
comments powered by Disqus
>

Umarım sitemizi beğenmişsinizdir


Son bakılan kelimeler

Şu anki Ziyaretçi Sayısı:

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...