ANASAYFA
Kelime ara:


taban ne demek?

taban(1. anlamı)

(I) a. 1. Ayağın alt yüzü, aya. 2. Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. 3. Ayakkabının alt bölümü. 4. Kaide. 5. Bir şeyin en alt bölümü. 6. Değerlendirmede en alt derece. 7. Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle: Partinin tabanının istekleri doğrultusunda... 8. Temel. 9. coğ. Bir ırmağın en derin olan orta yeri. 10. den. Dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. 11. mat. Bir cismin veya bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey veya çizgi, kaide: Piramidin tabanı. Üçgenin tabanı. 12. mat. Üslü sayılarda kuvveti alınan sayı: 53 anlatımında 3 rakamı üstür, 5 ise tabandır. 13. hlk. Tarlanın düz ve verimli kesimi. 14. esk. Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir.

Güncel Türkçe Sözlük

taban(2. anlamı)

Ar. µab¤an

(II) zf. (tab'an) esk. 1. Huy bakımından. 2. Yaradılıştan.

Güncel Türkçe Sözlük

taban(3. anlamı)

Fr. Base

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu

taban(4. anlamı)

1.bk. tapan (I). 2.Tekerlek çemberi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

taban(5. anlamı)

1.Tarlanın çukur yeri. 2.Tarlanın düz yeri: Zeytin taban tarlada iyi yetişir. 3.Toprağı verimli tarla.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

taban(6. anlamı)

1.Evlerin zemin katı. 2.Toprak tabanlı ev. 3.Direkler üzerine oturtulmuş tahta ambarın tabanına yerleştirilen kare biçimindeki ağaç kirişler.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

taban(7. anlamı)

Temel, asıl.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

taban(8. anlamı)

Tohum ekildikten sonra tarlayı düzeltmeye yarayan yassı ağaç araç, sürgü

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

taban(9. anlamı)

Tohum ekildikten sonra toprağı düzeltmeye yarayan ağaç merdane.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

taban(10. anlamı)

Topuk.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

taban(11. anlamı)

Döşeme

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

taban(12. anlamı)

İng. base

1. Genellikle kullanılan bilimsel sayılama dizgesinde, bir üst ile gücü alınan sayı. örn. 2,7x6,25 (1’5) = 42,1875 deyimindeki 6,25 sayısı. 2-Yerdeğişir bir bilgisayar izlencesinde, gerçek adresleri bulmak için göreli adreslere eklenmesi gereken değer.

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü1981

taban(13. anlamı)

bk. temel

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

taban(14. anlamı)

Osm. maddei asliye

1. Taban, dilbilim bakımından yapılacak açıklamalar için ele alınan kök ( KÖK TABAN, B. radicale ) veya gövde ( GÖVDE TABAN, B. suffixale ) den ibaret kelime parçasına denir. Tabanlarda, dışarı ile taşra'da, ve çağırmak ile çığırmak'ta görüldüğü gibi, bazen açınık almağımı bulunur; bu gibi tabanlara ALMAŞIMLI TABAN ( B. d'alternance ) adı verilir. Hint - Avrupa dili gramerinde tabanlar TEK HECELİ ( Monosyllabe ), İKİ HECELİ ( Disyllabe ) ve ÇOK HECELİ ( Polysyllabe ) diye ayrılır. 2.Sâmi dillerinde kelimelerin kökü durumunda olan iki veya üç abanığa da taban adı verilir. bk. İkili ve üçlü kök.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949

taban(15. anlamı)

İng. base

1. Başlangıç ya da temel sayılan yer ya da nesne. 2. Transistorun salgıcı ile toplacını ayıran kesimi.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983

taban(16. anlamı)

49. Bir üçgenin “taban” ı, onun üzerinde durduğu düşünülen kenarlarından herhangi biridir. Şekil:27 Şekil :28

BSTS / Geometri

taban(17. anlamı)

İng. ground-row

Dekorda, oyun gereği kullanılan taban.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983

taban(18. anlamı)

Alm. Boden, Grund

(Mimarlık)1. Kapalı bir yerin, üzerinde gezinilen yüzeyi. 2. Sütunların üzerine oturan taş kirişlerin alt yüzeyi.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968

taban(19. anlamı)

İng. basis, base

Kelime kök ve gövdelerinin çekim eki almamış yalın durumu: taş, işçi, bilgili, terbiye, ciltle-, ayakkabı, aktualite, plânlama vb.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003

taban(20. anlamı)

İng. base, basis

1. Verilen bir uzambiçim için, üzerine (dik olarak) bir yükselti çizilen ya da çizildiği varsayılan kıyı ya da yüz. Örnek. koni tabanı, yuvak tabanı. 2. bk. hamel tabanı, dikey taban, doğru-uzaysı tabanı, eşlek tabanı, ilinge tabanı, sayıtlama tabanı, süzgeç tabanı, tersüstel taban, üstel islav tabanı.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983

taban(21. anlamı)

İng. base, basis

(...)

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000

taban(22. anlamı)

İng. floor, foot wall

BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu1979

taban(23. anlamı)

Osm. kaide

(geometride);dayanak (cebirde) (baz) (matematik)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963

taban(24. anlamı)

İng. 1. base, support, backing, film base, emulsion support (carrier), 2. tape base

Sinema/TV. 1. Üzerine, duyarkatı oluşturan kimyasal özdek sürülmüş selüloit kuşak. 2. Mıknatıslı kuşak ve mıknatıslı görüntü kuşağında, üzerine demir oksit sıvanan asetat, polivinilklorit ya da polyesterden kuşak.

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981

taban(25. anlamı)

bk. gövde

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu1997

taban(26. anlamı)

1. Sabanla çekilen, sürülmüş tarlaların yüzeyini düzenlemek amacıyla kullanılan ağaç. (Adalıkuzu *Güdül -Ankara) 2. bk. tabak

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976

taban, (tapan)(27. anlamı)

1. Ekincilerin tohumu örtmekve toprağı düzlemek için tarlaya gezdirkikeri ağaç veya demir. 2. Binalarda çatının, üzerine dayandığı ağaç.

Tarama Sözlüğü1971

Taban(28. anlamı)

Diyarbakır ili, Pirinçlik bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Taban(29. anlamı)

İng. Semelle

BSTS / Teknik Terimler - Temel Tekniği1949

Yeni Projemiz:
Aramanızı bir de burdan yapın!
"taban" kelimesinin örnek cümle içinde kullanımı:
Hadi çekinmeyin, ilk cümleyi siz kurun! - Komik ya da saçma bir cümle de olabilir :)
comments powered by Disqus
>

Umarım sitemizi beğenmişsinizdir


Son bakılan kelimeler

Şu anki Ziyaretçi Sayısı:

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...