ANASAYFA
Kelime ara:


vurgu ne demek?

vurgu(1. anlamı)

a. db. Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha farklı olarak yapılan baskı, aksan.

Güncel Türkçe Sözlük

vurgu(2. anlamı)

Yara, bere üstüne konulan kocakarı ilacı.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

vurgu(3. anlamı)

Ağaç delmede kullanılan gereç.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

vurgu(4. anlamı)

Kadınların feslerine taktıkları gümüş takı.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

vurgu(5. anlamı)

Dudak boyası.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

vurgu(6. anlamı)

Evde yapılan em.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

vurgu(7. anlamı)

Fr. accent

1. Hece vurgusu. bk. Hece vurgusu. 2. bk. Asıl vurgu. 3. İsabetsiz olarak, ton kargılığı diye de kullanılır. bk. Yükseklik vurgusu. 4. Söyleyiş şivesi. 5. bk. Yazı vurgusu. 6. bk. A-yırma ve Toplama vurgusu ( VURGULU, Accentué; VURGULAMAK, Accentuer ).

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949

vurgu(8. anlamı)

İng. accent, stress

Sözcüklerde hecelerden birinin daha baskılı söylenmesi: Ankara, Antakya, Kartal (yer adı) , kartal (kuş adı) , evler, evleri, evlerinden, ansızın vb.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972

vurgu(9. anlamı)

İng. 1. emphasis, 2. accentuation

1. Oyun düzeninde tasarımın bir öğesi. Bir uygulamada çeşitli yöntemlerle kişiler, yığınlar, eşyalar ve simgeler vurgulanır. Yönetmenin önemli işlerinden biri seyircinin en çok gözüne çarpması gereken şeyi seçmesidir. Vurgu, gövde görünüşleri, değişik alanlar, ilişkiler, karşıtlıklar, yükseltiler vb. ile sağlanır. 2. Sahne konuşmasında bir tümceyi, belli bir durum içindeki anlamını doğru vererek söylemek için uygun sözcükleri yoğunlaştırmakta kullanılan ses vurgusu.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983

vurgu(10. anlamı)

İng. stress

Konuşma sırasında kelimedeki bir heceyi diğerlerine göre daha yüksek bir ses tonuyla, daha baskılı bir şekilde söyleme. Vurgunun kelime vurgusu, cümle vurgusu, anlam vurgusu ve ünlem vurgusu gibi türleri vardır. Bunlara bk.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003

vurgu(11. anlamı)

Azerbaycan Türkçesi: vurğu; Türkmen Türkçesi: basım; Gagauz Türkçesi: urgu; Özbek Türkçesi: urğu; Uygur Türkçesi: urğu;Tatar Türkçesi: basım; Başkurt Türkçesi: başım; Kmk: urgu; Krç.-Malk.: basım; Nogay Türkçesi: urgı;Kazak Türkçesi: ekpin; Kırgız Türkçesi: basım; Alt:: sogulta; Hakas Türkçesi: udareniye ~ pazım; Tuva Türkçesi: udareniye; Rusça: udareniye

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu1997

vurgu(12. anlamı)

Alm. Akzentierende betonung

Oyuncuların konuşmalarında anlamı belirtmek için kimi sözcüklerin değerini arttıran ölçü.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü1966

vurgu(13. anlamı)

İng. emphasis

Bir soru'nun, dile getirilişine bağlı olarak belli bir konu, kavram ya da görüşün altını çizmesi ya da buna bağlı olarak belli tür yanıtlardan yana belirebilecek saptırıcı etki.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981

vurgu(14. anlamı)

Fr. accent

Sözcüklerde, tümcelerde, dizelerde kimi hecelerin öbürlerine göre daha dik, daha baskılı söylenişi.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974

vurgu(15. anlamı)

Kapıları iç kısmından kilitlemekte kullanılan çengel düzeni. (İsabey *Çal -Denizli)

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976

Yeni Projemiz:
Aramanızı bir de burdan yapın!
"vurgu" kelimesinin örnek cümle içinde kullanımı:
Hadi çekinmeyin, ilk cümleyi siz kurun! - Komik ya da saçma bir cümle de olabilir :)
comments powered by Disqus
>

Umarım sitemizi beğenmişsinizdir


Son bakılan kelimeler

Şu anki Ziyaretçi Sayısı:

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...