AÇIKLIK ne demek

Açıklık tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. açık sözcüğünün türlü anlamlarını içerme özelliği, açık olma durumu.
 • 2. boş ve geniş kır. "Bir açıklığa gelince, oturup dinlendiler"
 • 3. gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu. "Cumhuriyet açıklık ister"
 • 4. yazın terimi sözle ya da yazıyla anlatılanın kolayca anlaşılır olma özelliği, anlaşılırlık. "Bir yapıtta açıklık önemli bir niteliktir"
 • 5. (renk) koyu olmama. "Renklerdeki açıklık koyuluk resimde önem taşır"
 • 6. fizik terimi fotoğraf makinesi,dürbün gibi araçların ışık deliğinin çapı.
 • 7. a.

  Açık olma durumu, aleniyet.
  Uzaklık, mesafe: O köprünün açıklığı da hemen hemen aynı açıklıkta bizim köprüyle. -A. Kulin.
  Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer.
  Boş ve geniş yer, meydanlık.
  Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu: Demokrasi bir açıklık rejimidir.
  edat Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh: Onlar bu faaliyetleriyle övünedursunlar konuşup yazmada açıklık erdemi yeter de artar bile gerçek aydınlara. -N. Uygur.
  fiz. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 8. Fransızca; Béance

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 9. Bir maddenin, üzerine düşen ışığın az ya da çok bir oranını geçirdiği ya da yaydığı izleniminin doğmasına bağlı görsel duyulanma vergisi. Not: Bu vergi, bir ışıkölçümsel büyüklük olan "ışıklılık çarpanı"nın yaklaşık ruhduyumsal (psikosansoriyel) karşılığıdır.

  BSTS / Aydınlatma Terimleri Sözlüğü İngilizce; lightness 1973
 • 10. Yumurta kabuğundaki mikropil, kemik veya zarsı yapılardaki küçük delikler gibi herhangi bir açıklık. Foramen.

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü İngilizce; foramen 1998
 • 11. İngilizce; aperture

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 12. Türk yargılıklarında, kimi ayrılıklar dışında, duruşmanın herkese açık olması.

  BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri İngilizce; publicity 1972
 • 13. Açık denilen seslerin hali.

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü Fransızca; Ouverture 1949
 • 14. (Derleme. aralık) Ünlü veya ünsüzün meydana gelişinde boğumlanma nokta veya bölgesinin çeşitli ağızlara göre değişip yayılması: Marul (marul) , bayan (bayan) , yarın (yârın) , elli (elli) vb.

  BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü İngilizce; aperture, opening 1972
 • 15. Irakgörür fotoğraf makinesi gibi optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği deliğin çapı.

  BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; aperture 1969
 • 16. Ünlülerin oluşmasında iki çene arasındaki açıklık, ünlülerin oluşma koşulları bakımından taşıdıkları açık olma özelliği. Ünlüleri açıklık bakımından a, e, o, ö, u, ü, ı, i biçiminde sıralamak mümkündür; a ve e ünlüleri açıklık bakımından ı ve i ünlüleri ile aynı sıraya konamaz. bk. ve krş. genişleme, ünlü genişlemesi.

  BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü İngilizce; opening 2003
 • 17. 1) sarâhat. 2) aleniyyet.

  BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966
 • 18. bk. güney açısı.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963
 • 19. Sinema/TV. Alıcının önünde yer alan, mercekten geçerek film üzerine düşen ışık niceliğini düzenleyen delik.

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü İngilizce; aperture, lens aperture (opening) 1981
 • 20. Sözün veya yazının ne demek istediği hemen anlaşılacak derecede yerinde kelimelerden meydana gelmiş bulunma hali. Bu halde bulunan söze veya yazıya AÇIK (Vazıh, clair) denir.

  BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü Osmanlıca; Vuzuh 1948
 • 21. Yumurta kabuğundaki mikropil, kemik veya zarsı yapılardaki küçük delikçikler, foramen.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü İngilizce; foramen
 • 22. Azerbaycan Türkçesi: genälmä; Türkmen Türkçesi: galış; Gagauz Türkçesi: üüseklik ~ derecä; Özbek Türkçesi: kotariliş (tilin) ~ keňlik; Uygur Türkçesi: eçiliş; Tatar Türkçesi: kütäreleş; Başkurt Türkçesi: kütäreleş; Kmk: (tilni)göterilişi; Krç.-Malk.: açıklık; Nogay Türkçesi: köterîlîs; Kazak Türkçesi: asiluw ~ köterilüw;Kırgız Türkçesi: kötörülüü; Alt:: ködüriliş ~ ködürim; Hakas Türkçesi: ködîrîm; Tuva Türkçesi: aastıňa'jıtınarı; Şor Türkçesi: *ködürüm; Rusça: pod'yom

  BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu 1997
 • 23. genel uygulayım: Bir delik ağzının genişliği.

  fizik: Irakgörür, fotoğraf makinesi gibi optik araçların ağız çapı; ışık deliğinin çapı.
  sinema: Alıcının önünde bulunup mercekten geçerek film üzerine düşen ışığın niceliğini düzenleyen delik.

  BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü İngilizce; aperture 1980
 • 24. Bir kavram, anlatım ya da bir ölçümün kolayca kavranabilirliği.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; clarity 1981
 • 25. Bir kavram ya da anlatımın açıkça anlaşılır ve kavranır olması.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; explicitness 1981
 • 26. Sözün, yazının kolayca anlaşılır olma niteliği.

  BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü Osmanlıca; vuzuh 1974
 • 27. Fesahat, fasihlik.

  Tarama Sözlüğü 1963

Açıklık ingilizcesi

n. space, the open, openness, vacancy, clearness, plainness, straightforwardness, directness, distinctness, obviousness, aperture, baldness, berth, clarity, clearance, definiteness, demonstrativeness, distinction, distinctiveness, evidence

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.