ALAY ne demek

Alay tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. bir törende, bir gösteride bir araya gelmiş çok sayıda insan topluluğu, düzenli kalabalık. "Düğün alayı göründü"
 • 2. çok kalabalık, pek çok.
 • 3. bütün, hep. "Alayını toplayıp götürdüler"
 • 4. askerlik terimi çoğunlukla üç tabur (süvaride dört ya da beş bölük) ve ona bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu.
 • 5. hep birden, toplu olarak, hep birlikte, topluca.
 • 6. halk ağzından olduğu gibi, rasgele, gelişigüzel.
 • 7. (I) a.

  Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk: Düğün alayı. Fener alayı.
  Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej.
  ask. Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu: Topçu alayı.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 8. (II) a. Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma.

  Güncel Türkçe Sözlük Rum.
 • 9. Arka.

  Kına gecesinde ve duvak gününde kadınların oturdukları yüksekçe yer.
  Düğünden sonra, gelinle beraber giden kız tarafına ait kadın ve kızlar.
  Gelini almaya giden topluluk.
  Hep, bütün: Onların alayını tanırını.
  Halay.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 10. Acı, keder ünlemi.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 11. Küçümseme, alay

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 12. Hep, tüm, herkes

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 13. İngilizce; regiment Fransızca; regiment

  Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu
 • 14. Geçit resmine, gösteri yürüyüşüne katılan asker birliği ya da insan topluluğu.

  BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü İngilizce; Parade, procession 1974
 • 15. Cinsiyet: Erkek

  Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk.
  Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu.

  Kişi Adları Sözlüğü Köken: T.

Alay ingilizcesi

[Alay Mountains] adj. regimental, pertaining to a military regiment, pertaining to a unit composed of two or more battalions
n. regiment, procession, parade, cortege, troops in line, teasing, mockery, ridicule, fun, mock, irony, banter, derision, fleet, gibe, jape, jeer, jest, jibe, leg pull, persiflage, quiz, rub, scoff, sneer, taunt, wipe
Köken: Farsça

Alay cümle içinde kullanımı

Bayram alayı. Gelin alayı. Düğün alayı. Fener alayı.

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.