ANAFAZ ne demek

Anafaz tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. (Yun. ana: yukarı; phasis: görünüş) Mitoz ve mayoz bölünmenin üçüncü safhası. Mitoz bölünme sırasında, kopyaları yapılmış kromozomların uzunluğuna ayrıldığı ve her kromatidin iğin kutuplarına doğru hareket ettiği, mayoz bölünme sırasında ise homolog kromozom çiftlerinin her birinin bir kutba çekildiği (I.mayoz bölünmesi) ve kardeş kromatitlerin ayrılarak karşılıklı kutuplara geçtiği (II. mayoz bölünmesi) evre.

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü İngilizce; anaphase 1998
 • 2. Mitoz ve mayoz bölünmenin üçüncü evresi.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü İngilizce; anaphase
 • 3. anat. Mitoz bölünme ve mayoz bölünmenin birinci ve ikinci olgunluk bölünmelerinde, kardeş kromozomların serbest olmaları ve kutuplara ayrılma hareketlerinin oluşturduğu üçüncü evresi.

  BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü İngilizce; anaphasis
 • 4. (Yun. ana = yukarı,Yun. phasis = görünüş): Mitoz ya da mayoz bölünmelerinin üçüncü evresi; mitozda ortalarından yarılmış oları kromozomların herbir yarımının iğin kutuplarına doğru hareket etmesi, mayozda homolog kromozom çiftlerinin herbirinin bir kutba çekilmesi.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü İngilizce; Anaphase 1963

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.