ANCAK ne demek

Ancak tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. yalnız, yalnızca, sadece gibi sınırlama bildirir. "Bu para ancak sigaramıza yeter"
 • 2. en çok, olsa olsa, zar zor gibi, bir şeyin ilerisinin, daha çoğunun olmadığını belirtir. "İş ancak bir saat sürer"
 • 3. sonunda, nihayet gibi kullanılır. "Sıkıyı gördü, ancak o zaman akıllandı"
 • 4. ama, şu var ki, lakin, yalnız, fakat gibi, bir düşünceye karşı ikinci bir düşünce bildiren cümleleri bağlar. "Oraya gideceğiz, ancak bugün olmaz"
 • 5. en erken. "Babası ancak yarın dönebilecek"
 • 6. biraz önce, henüz, yeni. "Yollar tıkanmıştı, ancak gelebildim"
 • 7. güçlükle, zorlukla, ucu ucuna. "Bunu ancak bulabildim"
 • 8. zarf (a'ncak)

  Yalnızca anlamında, sınırlama bildiren bir söz: Hasan, bu sefer kendisine ancak seyyar tuluatçıların arasında bir yer bulabildi. -O. C. Kaygılı.
  Olsa olsa, en çok, daha çok, güçlükle anlamlarında, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösteren bir söz.
  En erken: Sinema ancak saat yarımda bitmişti. -P. Safa.
  bağ. Lakin, ama, yalnız sözleri gibi bir düşünceye karşıt ikinci bir düşünceyi anlatan bir söz: Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır. -N. Araz.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 9. Biraz önce, demin, henüz.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 10. bk. anca (II)-

  Tereddütle sorulan bir soruya karşı evet anlamında söylenen söz.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 11. bk. anca.

  Tarama Sözlüğü 1963

Ancak ingilizcesi

adj. only
adv. barely, hardly, merely, purely, scarcely
conj. however, on the other hand, but, nevertheless, yet

Ancak cümle içinde kullanımı

Uçak ancak yarın gelebilir.
Sinema, ancak saat yarımda bitmişti.
- P. Safa

Ancak ve ancak
Mantık ta ve matematik ve psikoloji gibi alanlarda ancak ve ancak, iki ifade arasındaki iki koşullu mantık bağlacı belirtir. ...

Film
Ancak daha sonra genelleştirilmiştir. Film terimi ile birlikte "Sinema", "Gümüş ekran" gibi terimler de kullanılmaktadır. Herhangi bir ...

Çerkezler
Ancak Türkiye'ye göç etmiş Kafkas halkları kendi arasında pekçok alt gruba ayrılır. Çerkezler diğer isimleriyle Adigeler Kafkas ...

Gelibolu
Ancak Troya kenti kadar eski olduğu varsayılmaktadır. Önceleri Critote olan kentin adı, Yunan koloni hareketi sırasında 'güzelşehir' ...

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, 1929 'da başlayan (etkilerini ancak 1930 yılının sonlarında tam anlamıyla hissettiren) ve 1930'lu yıllar ...

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.