AYRIKSI ne demek

Ayrıksı tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. benzerlerinden ayrı olan, genel kuraldan ayrılan, ayral, kuraldışı. "O bence, eşsizdir, ayrıksı bir varlıktır" eş anlamlısı: istisnai
 • 2. kimseye benzemeyen, alışılagelmiş töre ve davranışlara uymayan, kimseye benzemeyişinden dolayı anlaşılmaz bulunan, yabansı ve uygunsuz görülen bambaşka, apayrı, acayip (kimse). eş anlamlısı: eksantrik , ayrıksın
 • 3. sıfattop. b. Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan, eksantrik.

  mecazi Başka, bambaşka, apayrı, eksantrik: Nasıl da yabancı ve ayrıksısın hâlâ, bunca zamandır alışamadın. -İ. Aral.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 4. Fransızca; Misanthropie

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 5. Fransızca; Solitaire

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 6. Başka, bambaşka, ayrı, apayrı, kimseye benzemiyen, hiç bir şeye benzemiyen, acayip.

  Çekingen.
  Kendini beğenmiş.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 7. Kimseye benzemeyen.

  Acınacak durumda.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 8. Beklenen ve olağan sayılandan sapma gösteren. -

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; pathological 1981
 • 9. Başka, başka türlü, farklı.

  Tarama Sözlüğü 1963

Ayrıksı ingilizcesi

adj. anomalistic, unusual, out of the ordinary

Ayrıksı cümle içinde kullanımı

Bolero (film, 1990)
Çekildiği döneme göre ayrıksı olan yapısına rağmen ilgi gören filmin tek kopyası zaman içinde kaybolmuş, ancak yönetmeni filmin bir ...

Punk rock
Punk'a göre her şey alt üst olmalıdır; aykırı, ayrıksı giyim tarzı, sanat ve gündelik yaşamda sınırlann belirsizleştirilmesi, bilinçli ...

Amcam
Tati, bu satirik komedide kendisiyle özdeşleşmiş olan Şarlo vari ayrıksı karakter "Mösyö Hulot"yu ikinci kez canlandırıyordu. ...

Tuvalar
Üst kimlik olarak Tuva adı benimsenmiştir. Moğolistan 'da yaşayan Duhalar Tuvaların ayrıksı kabilesidir. Tarihleri: Dosya:Tyurki. ...

Ölü kod
Sonuçları kullanılmasa da ölü kod ayrıksı durum lara ya da genel durum değişikliklerine yol açabilir. Bu kodun programdan uzaklaştırılması ...

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.