BAĞLAÇ ne demek

Bağlaç tdk sözlük anlamı nedir

 • anlamca ilgili tümceleri, kavramları, önermeleri ya da görevdeş sözcükleri birbirine bağlayan sözcük türü. "Ve, ile ya da,” fakat”, dahi, ki, oysa gibi sözcükler, dilbilgisinde sözcük türü olarak bağlaçtırlar"
 • 2. a. db. Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt edatı: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 3. Yoğurttan yağın ayrılıp ayrılmadığına bakmak için yayığın deliğinden içeri sokulan ince, uzun çubuk.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 4. Başka bir yerde sürecek bir akış çizgisi'ndeki kesilmeyi gösteren bir akış çizeneği simgesi.

  BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü İngilizce; connector 1981
 • 5. bk. bağlayıcı

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 6. İki kelime veya cümlenin arasındaki ortaklık, beraberlik, ikircillik, karşmlık gibi ilgileri anlatarak onları birbirine bağhyan edat. Fakat .KARŞINLIK BAĞLACI (Conj. adversative), Hattâ PEKİTME BAĞLACI (C. asséver'ative) Ve KOŞAÇLIK BAĞLACI (C. copulative), ya. ya ÇATALLI BAĞLAÇ (C. disjunctive) dir. Bunlardan başka SIRADAŞLIK ve UYRUM BAĞLAÇLARI (C. de coordination et C. de subordination) da vardır.

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü Osmanlıca; rabıt edatı 1949
 • 7. İletkenler arasında elektriksel bağıntıyı sağlayan gereç.

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü İngilizce; connector 1983
 • 8. Söz içinde birden çok kelimeyi kelime grubunu veya cümleyi birbirine bağlayarak aralarında çeşitli yönlerden ilgiler kuran görevli kelimeler. Bazı bağlaçlar, bağladıkları ögelerden önce veya sonra tekrarlanarak da kulanılırlar: ile, ve, de, hem… hem, ne… ne, de… de, gerek… gerekse, olsun… olsun; ya, yahut, ya da, veya, ya…ya, mi…mi, ister…ister, ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, bununla birlikte, şu var ki, yine de, bir…bir, kimi…kimi, bazen…bazen, kâh…kâh…, hatta, bile, üstelik yani, demek ki, böyle ki, başka bir deyimle; ki, kim; gerçekten, nitekim, hâlbuki, oysa; çünkü, zira; buna göre, bundan dolayı, bu sebeple, bunun üzerine bunun için öyleyse; taki, diye; eğer, şayet, yoksa, illa, o takdirde; aksi hâlde vb. örnekler: Biz de güçsüzüz ama iyimseriz (Kemal Tahir, Yol Ayrımı, s. 235). Arkası bana dönük olduğu için göremem ama budala gülme hep dudağındadır. (S. F. Abasıyanık, Bütün Eserleri 2, s. 232) Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Anlayışlı fakat hazırlıksız bir kimse. Hem kel hem fodul. Ya anlat yahut da yazılı olarak getir. Demek ki, senin anlattığın kadarından da fazlaymış. Teşrinler geldi, lüfer mevsimi başlayacak yahut nisandayız. Boğaz sırtlarında erguvanlar açmıştır, diye düşünmek, yaşadığımız anı efsaneleştirmeye yetişir. (A. H. Tanpınar, Beş Şehir, s. 145). Ne bir ayak sesi hanın boş, loş, sessiz, ölü sofalarında gezindi, ne de bir kapı gıcırtısı duydum (S. F. Abasıyanık, Bütün Eserleri, s. 181). Zengin mi fakir mi bilmiyorum o mu yoksa öteki mi gelecek On yedisinde ya var, ya yoktu. (Y. Kemal, Ortadirek, s. 358).

  BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü İngilizce; conjunction 2003
 • 9. Önermeleri birbirlerine bağlayan «ya da, ve, ise, ancak ve ancak, değil» sözcüklerinden biri. Simgeleri (…)

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü İngilizce; connective 1983
 • 10. Azerbaycan Türkçesi: bağlayıcı; Türkmen Türkçesi: soyuz ~ baaglayıcı; Gagauz Türkçesi: baalaycı; Özbek Türkçesi: bόğlόvçi; Uygur Türkçesi: bağliğuçi; Tatar Türkçesi: terkägeç; Başkurt Türkçesi: terkäwes; Kmk: baylawuç;Krç.-Malk,: baylaw ~ baylam; Nogay Türkçesi: tîrkewîş; Kazak Türkçesi: şılaw ~ jalgawlık sılaw ~jalgaw; Kırgız Türkçesi: baylamta; Alt:: kolbooçı; Hakas Türkçesi: palgandı; Tuva Türkçesi: evilel; Şor Türkçesi: *soyuz ~ paglaş; Rusça: soyuz

  BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu 1997
 • 11. (Derleme bağ, bağlama) Eş görevli sözcükleri veya tümceleri birbirine bağlayan sözcük: Ve, veyo, veyahut, ile, bile, fakat, çünkü, madem, ya..... ya, gerek....gerek, ne ......ne, hem de, ya da, ki vb.

  BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü İngilizce; conjunction 1972

Bağlaç ingilizcesi

adj. copulative
n. conjunction, serving to join or link, connecting word, connective; paperclip

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.