BAĞLAMA İŞARETİ ne demek

Bağlama Işareti tdk sözlük anlamı nedir

  • 1. Bir kelimenin son ses ünsüzü ile ondan sonra gelen kelimenin ön ses ünlüsünü veya ünlü ile başlayan ilk hecesini birleştirerek tek bir hece hâlinde söylemeye veya okumaya yarayan işaret (_): ağaç_altı, hanım_eli, şairin_ölümü, yaş_otuz, Ahmet _Ali_Bey, Mahmut Şevket_Esendal vb.

    BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü İngilizce; connection sign 2003

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.