BENZERLİK ne demek

Benzerlik tdk sözlük anlamı nedir

 • benzer olma durumu. "Bu benzerlik yüzünden başı derde girdi"
 • 2. a.

  Benzer olma durumu: Türk işleri ile Roma ve Bizans işleri arasında benzerlik bulunamaz. -F. R. Atay.
  mat. İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 3. Fransızca; Analogie

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 4. Birbirinden ayrı olan şeylerin birçok belirtilerde uyuşması durumu. ///Benzerliğin eşitlikten ayrılığı, eşitlikte bütün belirtilerin uyuşmasıdır.

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü İngilizce; resemblance, likeness, similarity 1975
 • 5. İki üçgenin köşeleri arasında kurulan, karşılıklı açıların ölçüleri eşit ve karşılıklı kenarların uzunlukları orantılı olan, bire bir bir eşleme, benzerlik eşlemesi.

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü İngilizce; similarity 2000
 • 6. (matematik)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Osmanlıca; müşâbehet 1963
 • 7. (mimikri) (biyoloji)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Fransızca; mimicrée 1963
 • 8. Aynı kümeye giren birimlerin ortak özellikleri ya da tutum ve davranışların birbirine uygunluğu.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; similarity 1981
 • 9. (karşılık: mimikri), (Yun. Mimikos = benzetme) Organizmanın, kendini korumak amaciyle, vücudunu biçim ve renk bakımından yaşadığı ortama uydurması.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü İngilizce; mimicry 1963

Benzerlik ingilizcesi

n. likeness, resemblance, similarity, analogy, mimicry, affinity, approach, comparison, conformity, congeniality, identity, kinship, parallel, parallelism, parity, propinquity, sameness, similar, similitude, community

Benzerlik cümle içinde kullanımı

Türk işleri ile Roma ve Bizans işleri arasında benzerlik bulunamaz.
- F. R. Atay

Popülasyon genetiği
Popülasyon genetiği, popülasyon lardaki fertlerin benzerlik ve farklılıklarının kaynaklarını, bunun yanında popülasyonlardaki alel frekansı ...

Şorca
Şorca, Şorlar tarafından konuşulan Türk Lehçeleri nin Sibirya öbeğine ait lehçe. Tuva Türkçesi 'ne büyük benzerlik gösterir. Hakas ...

Analoji
Analoji; iki farklı şey arasındaki benzerlik veya benzerliklerden hareket edilerek birincisi için dile getirilenlerin diğeri için de söz ...

Teşbih
Teşbih, sözün anlamını kuvvetlendirmek için aralarında benzerlik bulunan iki kavram dan zayıf olanın güçlüye benzetilmesidir. ...

Çiftelia
İki telli (Çift telli) bir Arnavut enstrümanıdır ve Çiftetelli'den gelmektedir. Dutar ile büyük benzerlik gösterir. Kategori:Telli ...

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.