BÖLEK ne demek

Bölek tdk sözlük anlamı nedir

 • bir parti, bir dernek içinde çıkarları için anlaşıp birleşenlerin oluşturduğu küçük topluluk, çıkar topluluğu. "Partiyi bölekler yıkacak" eş anlamı : hizip , klik
 • 2. Fransızca; Phrénique

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 3. Kundak, çocuk bezi.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 4. Sığırları rahatsız eden bir çeşit sinek, gübre sineği

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 5. Hediye.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 6. Bir borcun belirli bir sürede ödenebilmesi için verilmesi gerekli bölümlerinden her biri.

  Bir nesnenin parça parça yapılması.

  BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü İngilizce; rate, installment 1972
 • 7. Bir şarkıyı meydana getiren ve bir bağlama ile sona eren kısımlardan her biri.

  BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü Fransızca; Couplet 1948
 • 8. Genellikle topluluklar ve örgütler içindeki çatışma durumlarından doğan, yan tutmaya yönelik, az örgütlü ve akışkan çatışma kümesi.

  BSTS / Toplumbilim Terimleri İngilizce; faction 1975

Bölek cümle içinde kullanımı

Klik
Klik veya asıl Türkçe adıyla Bölek, (İngilizce: Clique) sosyal bilimlerde; bir grup içerisinde, gruptaki diğer kişilere göre daha düzenli ve sık şekilde

Dört Kapı Kırk Makam
onikidir. Vilayet dairesi yedidir. Vilayet bölüğü dörttür. Yetmişüç fırka (bölek- mezhep) vardır. Bunlardan yalnızca biri kurtulanlar (naci), yani geçerli

Roma Cumhuriyeti
Marcus Antonius, Caesar'ın vekili, Caesar'ın suikastını kınadı ve iki bölek arasında savaş koptu. Antonius halk düşmanı ilan edildi ve Caesar'ın evlatlık

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.