BÖLGE ne demek

Bölge tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. yönetimsel ve ekonomik birlik, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliği, üzerinde yaşayan insanların özdeş soydan gelmiş olmaları gibi yönlerden belirlenmiş olan, sınırları belirtilmiş toprak parçası. "Türkiye, coğrafya olarak kaç bölgedir?" eş anlamlısı: mıntıka
 • 2. gövdebilim (anatomi) terimi vücut yüzeyinin sınırları belli herhangi bir bölümü; örneğin, sırt, bel, koltuk altı bölgeleri.
 • 3. askerlik terimi önemli ve genellikle cepheye koşut herhangi bir taktik1 alana verilen ad.
 • 4. adSınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: Maddeden mi nereden geldiği belirsiz olan bu kıymet son tahminime göre bazı bölgelerin toprak mahsulündendir. -N. F. Kısakürek.

  Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: Özellikle kıllı bir bölgeden açtığı deliği de maharetle diktikten sonra cesedi teşrih masasından alıp ona kendi yabanlık elbiselerini giydirdi. -İ. O. Anar.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 5. Fransızca; Région

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 6. İngilizce; region

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 7. İngilizce; zone

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 8. İngilizce; site

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 9. Gökyüzünde bölünmüş ya da seçilmiş alan.

  BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; field 1969
 • 10. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri.

  Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.

  BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; region, zone 1980
 • 11. Düzlemde açık ve bağlantılı bir küme ile bu kümenin kıyısının bir altkümesinin bileşimi.

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü İngilizce; region 1983
 • 12. Sınırlandırılmış toprak parçası.

  BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü İngilizce; zone 1972
 • 13. (biyoloji)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Osmanlıca; mıntaka 1963
 • 14. (biyoloji, coğrafya, jeoloji)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Osmanlıca; nahiye, havali, mıntaka 1963
 • 15. Belli özdeksel ve tinsel ekin öğelerinin göreli olarak türdeş kıldığı coğrafya alanı.

  BSTS / Toplumbilim Terimleri İngilizce; region 1975
 • 16. Mıntıka.

  Tarama Sözlüğü 1963
 • 17. İngilizce; Region Alm.region Fransızca; région

  Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu

Bölge ingilizcesi

n. area, zone, region, district, division, section; belt, circumscription, climate, corner, department, latitude, phase, precinct, quarter, sector, sky, territory, tract, ward, parts

Bölge cümle içinde kullanımı

Bel bölgesi. Koltuk altı bölgesi.

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.