ÇÖTE ne demek

Çöte tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. Orakla biçilen ekinleri toplamakta kullanılan ucu eğri değnek.

  Fasulye sırığı.
  Baston.
  Çoban çantası, eşya takmakta kullanılan çatal ağaç.
  Harmanda hububat temizlenirken kalbur veya gözer altına konulan ağaç.
  Sebzelerin arasındaki otları temizlemek için kullanılan küçük çapa.
  Üvendirenin ucuna takılan pulluğun ve sapanın çamurunu kazıyan demir.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 2. Fındık toplanan sepet.

  Koçanlı mısırı koymaya yarayan çubuktan örme silo.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 3. Ekin bağlarının üçü dördü, kök kısmı aşağıya, başak kısmı yukarıya getirilerek yapılan yığın.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 4. Eğri çıkan, düzgün olmayan diş.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 5. Fındık sepeti

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 6. Sopayla oynanan bir oyun ve bu oyunda hedef

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 7. Biçilen ekinlerin aynı tarafa yatmasını sağlayan ucu bükük değnek. (Aşağıdinek *Şarkikaraağaç, Gönen -Isparta)

  Mısır tanelerini sıyırmak için kullanılan araç. (Ortacami *Tirebolu -Giresun)

  BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü 1976

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.