DEVAM ETMEK ne demek

Devam Etmek tdk sözlük anlamı nedir

  • 1. (başlanmış bir işi) sürdürmek. "Bunu yapmaya devam etmek onu üzer"
  • 2. (başlanmış bir iş) sürmek. "Olay devam etmekteydi"
  • 3. (bir yere) sürekli olarak, her zaman gitmek. "O meyhaneye devam edenleri tanırız"
  • 4. 1) başlanmış bir iş sürmek: Hazırlıkların uzun zamandır devam ettiğinden, kimi ayrıntılardan öteden beri haberdardım. -E. Şafak. 2) sürekli gitmek: Falanca kahveye mütekait memurlar devam eder. -B. R. Eyuboğlu. 3) sürdürmek: Bir taraftan tahsile koşarken bir taraftan da bu memuriyetine devam ediyordu. -A. H. Çelebi.

    Güncel Türkçe Sözlük
  • 5. bk. sürmek

    BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

Devam Etmek ingilizcesi

v. continue, go on, go ahead!, keep on, proceed, pursue, keep going, attend, follow on, go ahead with smth., carry forward, carry over, draw, endure, get along, go along, hang over, hold, keep at, keep up, last, pass on, persist, progress, prosecute
adv. to be continued

Devam Etmek cümle içinde kullanımı

Gençler, cesaretimizi takviye eden ve devam ettiren sizsiniz.
- Atatürk
Bu teftiş üç gün üç gece devam etti.
- H. Taner

Freeware
Freeware (Türkçesiyle ücretsiz, serbest yazılım) kullanıcının belirli bir süre sonra yazılımı kullanmaya devam etmek için ücret ödemek ...

Deadlock
Deadlock ya da kilitlenme, iki ya da daha fazla eylemin devam etmek için birbirlerinin bitmesini beklemesi ve sonuçta ikisinin de devam ...

Permakültür
Sürdürülebilir tarım ya da permakültür (Latince perm sürmek, devam etmek, cultür tarım.), doğadaki insan yerleşimlerini, doğal ...

Federico Fellini
1938'de üniversiteye kaydını yaptırdı; fakat derslere devam etmek yerine mizah dergisi "420" ve resimli roman dergisi "Avventuroso" için ...

Fakülte
Diğer üçünden birine devam etmek için önce birinden mezun olmak gerekiyordu. Orta çağda bu dört fakültenin bir üniversitede mutlaka ...

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.