DEVAMLI ne demek

Devamlı tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. hiç kesintiye uğramayan, ardı ardına gelen, bitmeyen, sürekli. "Onun devamlı bir baş ağrısı vardır"
 • 2. işine, görevine düzgün giden. "O, devamlı bir öğrencimizdir"
 • 3. belirteç her zaman, sürekli bir biçimde, sürekli olarak, boyuna.
 • 4. sıfatSürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan.

  Okuluna düzenli bir biçimde devam eden: Devamlı öğrenci.
  zarf Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan bir biçimde: Sırtımdaki kırmızı yün hırkam devamlı su çekiyordu. -A. Kutlu.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 5. bk. sürekli

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

Devamlı ingilizcesi

adj. continuous, continual, permanent, frequent, regular, everlasting, nonstop, assiduous, chronic, continued, hourly, incessant, invariable, lasting, persistent, settled, steady, sustained, unabating, unbroken, unceasing, unremitting
adv. invariably, regularly, in ordinary, evermore, nonstop, away, on end, forever

Devamlı cümle içinde kullanımı

Devamlı memnuniyetini bildiriyor, şen, şakrak görünmeye çabalıyordu.
- R. H. Karay

Hava
grupta toplanır: Havada devamlı bulunan ve çoğunlukla miktarları değişmeyen gazlar (azot, oksijen ve diğer asal gazlar) Havada devamlı bulunan ve miktarları

Katedral
bir deyişle kilise hiyerarşisi içinde idari bir organ olan, piskoposun devamlı olarak bulunduğu mekândır. Bu mekân, içinde yer alan kiliseyi de içerir

İlköğretim
Genel olarak, ilköğretimi bitirip lise ve orta öğretim'e geçmeden önce devamlı olarak gelişen sınıflarda yapılan eğitim okullarda gerçekleştirilir. Çocuklar

Endüstri
Sanayi ya da "endüstri", devamlı veya belli zamanlarda, makina ve benzeri araçlar kullanarak bir madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek

II. Tiberius Konstantin
bölgelerin korunmasının sağlanmasi ama Balkanlarda İslav kavimlerinin devamlı göçmelerini, hücumlarını ve talanlarını önlemekte başarısız kalması ile

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.