DEYİM ne demek

Deyim tdk sözlük anlamı nedir

 • anlatıma akıcılık, çekicilik katan, çoğunun gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan, genellikle de birden çok sözcüklü dil öğesi, kalıplaşmış sözcük topluluğu. "Aba altından değnek göstermek, baharı başına vurmak birer deyimdir" eş anlamlısı: tabir
 • 2. a. Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir: Bu deyim seni korkutmasın. Çünkü fazlasıyla basit bir şeyden bahsediyorum. -İ. O. Anar.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 3. Diyeyim: Efendime deyim...

  Cümle: İki deyim söz. 3.bk. deyiş (I)-4.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 4. Mâni, destan, ağıt, şiir, mısra, şarkı, türkü, gazel.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 5. Söz, kelime

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 6. bk. söylem

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 7. Belli bir anlama gelmek üzere iki veya ikiden artık kelimeden meydana gelmiş söz öbeği. bk. Artlaç deyimi, Bağlaç d. Fiil d. İsim d. önleç d. Ulaç d. Zarf d.

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü Fransızca; locution 1949
 • 8. Anlatım gücünü artırmak için, gerçek anlamı dışına kayan, bazı sözcükleri değişmediği halde bazıları değişip çekimlenebilen kalıplaşmış birden çok sözcük: Göze girmek, gözden düşmek, kulağı delik, eli açık, tepesi atmak, gönül almak, göze gelmek, dile düşmek, küplere binmek, balık kavağa çıktığı zaman vb.

  BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü İngilizce; locution, idiom 1972
 • 9. Bir bir bilimsel kuralın ya da doğa yasasının sözle anlatımı.

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü İngilizce; expression 1983
 • 10. Gerçek anlamından farklı bir anlam taşıyan ve çekici bir anlatım özelliğine sahip olan kelime veya kelime grubu: Abayı yakmak, aşağıdan almak, bağrına taş basmak, buluttan nem kapmak, çileden çıkmak, dalga geçmek, el ele vermek, karşı gelmek, mercimeği fırına vermek, nalları dikmek, saman altından su yürütmek, üç buçuk atmak, yasak savmak, yüzgöz olmak, zılgıt vermek vb.

  BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü İngilizce; locution, idiom 2003
 • 11. Bir önermenin belli bir kişice belli bir anda belli bir savı dile getirmek ereğiyle kullanılması edimi.

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü İngilizce; statement 1983
 • 12. Abece öğesi bir tek im ya da abece öğesi birden çok sayıda imin art arda sıralanmasıyla oluşan dizi. ||Anl. deyim biçimi. Krş.. deyim örneği, kapalı deyim, açık deyim, düzgün deyim, karmaşık deyim, tek başına anlamlı deyim, birlikte anlamlı deyim, altdeyim, im.

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü İngilizce; expression, string, phrase, word 1976
 • 13. Tek bir kelime yerine geçen, tek bir anlam veren kelime öbeği.

  BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü Osmanlıca; Tâbir 1948
 • 14. Azerbaycan Türkçesi: frazeologizm ~ sabit söz birläşmäsi; Türkmen Türkçesi: frazeologizm ~durnuklı söz düzümleri; Gagauz Türkçesi: bölünmäz laf birleşmesi ~ frazeologizma; Özbek Türkçesi: ibóra ~ frazeologik birlik; Uygur Türkçesi: idiom ~ turaqliq söz ibarisi; Tatar Türkçesi: obrazlıtäğbir ~ frazeologizm; Başkurt Türkçesi: frazeologizm; Kmk: frazeologiya söz tagımı ~birikgen söz tagım; Krç.-Malk.: frazeologizm; Nogay Türkçesi: söz bîrîkpeler ~frazeologizm; Kazak Türkçesi: turaktı söz ~ beyneli söz tirkesi - ayşıktı söz oramı ~frazeologizm; Kırgız Türkçesi: körköm süylöm ~ fraza ~ idiyoma; Alt:: buzulbassöskolbu ~ frazeologizm; Hakas Türkçesi: mirgen çooh ~ frazeologizm; Tuva Türkçesi: frazeologizm; Şor Türkçesi: frazeologizm; Rusça: obraznoye vırajeniye ~ frazeologizm;~

  BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu 1997
 • 15. Düz anlamlarından sıyrılmış sözcüklerin başka bir anlama gelecek biçimde kalıplaşması: Yüzsuyu dökmek, eli bayraklı, çantada keklik, çam devirmek, ağır başlı...

  Yüksek anlamlı koşuk.

  BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü Osmanlıca; tabir 1974

Deyim ingilizcesi

n. idiom, expression, locution, rede

Deyim cümle içinde kullanımı

Etekleri zil çalmak. Küplere binmek.
Bence ziyan olmuş, eski deyimi ile heder olmuş bir değerdir.
- H. Taner

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.