DİLE GETİRMEK ne demek

Dile Getirmek tdk sözlük anlamı nedir

  • 1. (birini) dile düşürmek. "Seni dile getirmek istemem"
  • 2. susan bir kimseyi söyletmek, konuşturmak. "Onu ancak sen dile getirirsin"
  • 3. bir amacı, bir durum ya da olayın anlamını sözlerle anlatmak, belirtmek. "Derdimi dile getirmekten çekinmem"
  • 4. 1) konuşturmak: Yıllar yılı, bu amaçları devlet adamlarımız, basınımız, sanat âlemimiz dile getirip durmuştur. -T. Halman. 2) belirtmek, anlatmak, açıklamak, ifade etmek: Kendi kendime, adlı şiirinde bunu şöyle dile getirir. -S. Birsel.

    Güncel Türkçe Sözlük
  • 5. Ağıza almak, söylemek, anmak

    Tarama Sözlüğü 1965

Dile Getirmek ingilizcesi

v. put into words, voice, give voice to, mention, utter

Dile Getirmek cümle içinde kullanımı

Yıllar yılı, bu amaçları devlet adamlarımız, basınımız, sanat alemimiz dile getirip durmuştur.
- T. Halman
Divan edebiyatımızdan seçme mısraları, seçme beyitleri, çizgi, ışık ve gölge oyunlarıyla dile getirdi.
- Y.

Mersiye
cömertliğini iyiliğini, yaptıklarını övmek ve ölümünden duyulan acıyı dile getirmek için yazılan şiir türüne mersiye adı verilir. Mersiyeler genellikle

Anı
yaşantının bütünü veya belli bölümlerini ya da bu dönemlerdeki gözlemleri dile getirmek amacıyla yazılmış metinlerdir. Otobiyografi ile karıştırılabilen anı

Fütürist Bildirge
"Biz, şiirlerimizde tehlike tutkusunu, enerji ve ataklık alışkanlığını dile getirmek istiyoruz." Diyerek cesurca giriş yapan Fütürizm Bildirgesi 20 Ocak

Negatif ve pozitif haklar
birisinin bir şey yapmasına müdahale etmeyi engeller. Bu farkı resmi olarak dile getirmek gerekirse, eğer 'A' kişisi, 'B' kişisine karşı bir negatif hakka sahipse

Na't
na’t öncelikle, Muhammed'i övmek, ona duyulan saygı, sevgi ve şevki dile getirmek, ondan şefaat dilemek gibi amaçlarla yazılan manzumeler için kullanılır

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.