DUMAN ne demek

Duman tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. yanmakta olan bir maddeden çıkan, içinde katı zerreciklerle buğu bulunan kara, esmer, gri ya da ak renkli gaz.
 • 2. havadaki sis, pus ya da yerden kalkan incecik tozların havada oluşturduğu bulanıklık. "Dağı duman kapladı"
 • 3. argo kötü, yaman, perişan. "Böyle giderse işlerimiz dumandır"
 • 4. argo esrar, esrarlı sigara.
 • 5. halk ağzından göze inen perde.
 • 6. (bir yeri) sis, pus kaplamak, sis, pus bürümek, (bir yer) duman1,2 içinde kalmak. "Ortalığı bir duman almıştı"
 • 7. sigara dumanını içine çekmek. "Sigarasından birkaç duman aldı"
 • 8. esrar içmek, esrarlı sigara içmek. "Adam biraz duman almıştı"
 • 9. esrarlı sigara içilen bir yerde bulunup, kendisi içmediği halde dumandan, havadan etkilenmek.
 • 10. çok sigara içilen kapalı bir yerde sigara dumanından etkilenmek.
 • 11. yapıp ettikleriyle korku salmak, (ortalığı, kişiyi) kötü duruma düşürmek, yıldırmak.
 • 12. üstünlüğüyle başkalarını ya da başka bir şeyi çok geride bırakmak. "Benim atım onunkine duma attırır"
 • 13. (bir şeyi) bozmak, dağıtmak.
 • 14. kötü duruma sokmak, üstün gelmek, yenmek. "Takımımız rakibini duman etti"
 • 15. (birinin işi, durumu) pek kötü bir duruma düşmek, perişan olmak.
 • 16. kimi zaman pek etkilenmek anlamında da kullanılır. "Karıyı görünce duman oldum arkadaş!"
 • 17. (sebze, meyve, yemek için) çok taze, yeni toplanmış ya da yeni pişmiş.
 • 18. mecazi (haber, söylenti vb. için) üzerinden çok zaman geçmemiş, henüz duyulmuş, çok yeni, çok taze.
 • 19. adBir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz: Emin ol ki her sigara yakışta / Daha duman tüter tütmez ordayım -B. S. Erdoğan.

  Havalanan tozların veya sisin oluşturduğu bulanıklık: Köyünün üstüne boz bir duman çökmüştü. -Y. Kemal.
  argo Kötü, yaman: İşimiz duman. Hâlimiz duman.
  argo Esrar.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 20. Nezle, grip, bronşit

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 21. Sis.

  Duman rengi, gri.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 22. Göz akı.

  Göze inen perde.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 23. Bulut, duman, sis.

  İs // toz duman: toz duman

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 24. Bir uçun için de asılı küçük (0,1 -1 mikronluk) katı ya da sıvı taneciklerin oluşturduğu karışım.

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü İngilizce; fume 1983
 • 25. Yerçekimi etkisiyle yavaşça çöken, boyutları 0,1-5 mm çapındaki katı taneciklerin gaz evresinde dağılmalarından oluşan asıltı. '

  BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü İngilizce; fume, smoke 1981
 • 26. Mikrometre boyutunda katı taneciklerinin veya sıvı damlacıklarının bir gaz içinde dağılıp asılı kalması sonucunda oluşan genelde gözle görülür dispers sistem.

  BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) İngilizce; smoke 2007
 • 27. İngilizce; smoke

  BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu 1979
 • 28. Cinsiyet: ErkekBir maddenin yanmasıyla çıkan kara ve esmer renkli gaz.

  Kişi Adları Sözlüğü Köken: T.

Duman ingilizcesi

[Duman] n. smoke, mist, fume, fog

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.