DUYGU ne demek

Duygu tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. duyularla algılama, duyumsama. "Ağaçta duygu olmaz" eş anlamlısı: his
 • 2. bir olay, kimse ya da nesnenin insanın iç dünyasında oluşturduğu, uyandırdığı yankı, etki, tepki, izlenim. "Yüzünden duyguları anlaşılıyordu"
 • 3. önceden sezebilme yetisi, önsezi. "İçimde, o gelecek duygusu vardı"
 • 4. kimi şeyleri ahlaki, estetik yönden değerlendirebilme yeteneği. "Ressamda güzellik duygusu, yargıçta adalet duygusu olmaz mı?"
 • 5. adDuyularla algılama, his: Bitkilerde duygu var mı?

  Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir. -B. Felek.
  Önsezi: Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır. -A. Gündüz.
  Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
  Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı. -P. Safa.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 6. Fransızca; Sentiment

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 7. Belli bir uyaran karşısında genellikle güdü ve değerlerle ilişkili olarak belirip çoğu kez süreklilik ve tutarlılık gösteren, heyecandan daha zayıf bir uyarım biçimi.

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü İngilizce; sentiment 1974
 • 8. Yeniçağın usçu felsefesindeki anlamı: (Leibniz'te) karışık tasarım, bulanık, karanlık düşünme ve duyma.

  Anlık ve istencin yanında, duyma yetisi, haz ve acıyı duyabilme olarak beliren üçüncü temel yetiye verilen ad.
  Kendine özgü bir ruhsal devinim ve devinimlilik. Bu anlamda duygu: a. Belirli bir şeye yönelmiş özel bir duygu; b. Tümüyle duygu ve duygu durumu olabilir. Anlam ve kökenine göre daha kesin ayrımlar da yapılır:
  Bedenin belli bir yerinde yerleşmiş olan duyumlar (duyu organları aracılığı ile; bunlar bir noktadadır, süresizdir ve duyum yönünden süreklilikleri yoktur.
  Taşıyıcı temel yaşama duygusu; temel yaşama duygululukları ve temel duygulanımlar bunun özünü oluştururlar.
  Özel ruhsal duygular (üzüntü).
  Kendini ve kendi değerini duyma (aşağılık duygusu).
  Tinsel duygular; a. durumsal (mutluluk), b. bir şeye yönelmiş, özellikle estetik, tinsel-düşünsel (şaşma, hayranlık) ve ahlaksal-toplumsal duygular (ödev duygusu, saygı).

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü İngilizce; feeling, sentiment 1975
 • 9. (biyoloji)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Osmanlıca; ihtisas 1963
 • 10. Belirli nesne, olay ya da kişilerin, bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenimler.

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; sentiment, feeling 1974
 • 11. Cinsiyet: KızKimi nesne, olay ya da kişilerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim, his.Cinsiyet: ErkekKimi nesne, olay veya kişilerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim, his.

  Kişi Adları Sözlüğü Köken: T.

Duygu ingilizcesi

n. feeling, emotion, feel, sense, sensation, chord, sentiment

Duygu cümle içinde kullanımı

Bitkilerde duygu var mı?

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.