DÜZELTME İŞARETİ ne demek

Düzeltme Işareti tdk sözlük anlamı nedir

  • 1. a. db. Yazılışları aynı okunuşları ve anlamları farklı Doğu kökenli sözleri birbirinden ayırt etmek ve bunlardaki g, k ünsüzlerini ince okutmak için kullanılan işaret (^), şapka işareti, inceltme işareti, uzatma işareti, şapka: âdet, âlem, âşık; kâğıt, tezgâh vb.

    Güncel Türkçe Sözlük
  • 2. bk. düzeltme imi

    BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
  • 3. Dilimize yabancı dillerden geçmiş bulunan sözlerde, kalın ünlüler ile birlikte söylenen k, g, l ünsüzlerini ince okutmak, bu sözlerdeki ünlüleri belirtmek veya yazılışları aynı fakat anlamları farklı olan sözleri birbirinden ayırmak için kullanılan (ˆ-) biçimindeki işaret: dergâh, dükkân, kâğıt, kâtip, gûya,tezgâh, sükûn, yadigâr, ahlak, ilan, iflas, ilaç, ilave, lale, telaş, plak, plaj, kâfir, hikâye; alem «bayrak» / âlem «dünya», aşık «aşık kemiği» / âşık «vurgun, tutkun», kar/kâr, hâkim «yargıç» / hakîm «bilge kişi, hikmet sahibi», hal «pazar yeri» / hâl «durum», hala «babanın kardeşi» / halâ «boşluk» / hâlâ «henüz, daha» vb.

    BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü Fransızca; signe de correction 2003

Düzeltme Işareti ingilizcesi

circumflex

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.