EĞİLİM ne demek

Eğilim tdk sözlük anlamı nedir

 • bir şeyi sevmeye, istemeye ya da yapmaya içten yönelme, insanı birtakım şeylere yönelten içtepi. eş anlamlısı: meyil , temayül
 • 2. adBir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül, tandans: İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır. -N. Ataç.

  Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 3. Fransızca; inclination

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 4. Fransızca; Déviation

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 5. İngilizce; trend

  BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü
 • 6. Bir nesneye, bir varlığa karşı duyulan duyguların belirlediği tutum; duyguların etkisiyle belli bir ereğe girişme isteği. // Ahlak felsefesinde Kant "eğilim ahlakı"nın karşısına kendi "ödev ahlakı"nı koyar. Oysa, örneğin Schiller ödev ve eğilimin uyumunu ülkü olarak görür.

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü İngilizce; inclination 1975
 • 7. Eğilim gösteren hareket.

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü İngilizce; inclination 1983
 • 8. (Zaman dizileri) Zaman dizisi gibi sıralı bir dizinin, salınım ve rasgele bileşenlerle uzun dönemde gösterdiği artma-azalma devinimi.

  BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü İngilizce; trend 1983
 • 9. Bir tesadüfi değişkene ait değerlerin, belli bir zaman döneminde oluşan bir yöndeki hareketi.

  BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü İngilizce; trend
 • 10. Bireyin belli bir görüş, kanı, tutum ve davranışa olan yatkınlığı; yetenek ve beceri kazandıran bir ilgi alanına olan yakınlığı.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; tendency 1981
 • 11. Yazarın herhangi bir görüş ve düşünceye yatkınlığı.

  BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü Osmanlıca; temayül, meyil 1974

Eğilim ingilizcesi

n. inclination, obliquity, aptitude, bias, squint, tendency, affection, bent, current, device, disposition, drift, gravitation, leaning, liability, notion, penchant, ply, predisposition, proclivity, proneness, propensity, pulse, relish, sense, set

Eğilim cümle içinde kullanımı

Kendimde tuhaf şeylere karşı duyduğum aşırı eğilimi tatmin için...
- F. R. Atay
İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır.
- N. Ataç

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.