EKSEN ne demek

Eksen tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. bir cismi iki eşit parçaya bölen gerçek ya da sanal çizgi. eş anlamlısı: mihver
 • 2. matematik terimi uzayda yön, uzaklık, açı, bakışım, konum ya da devinimleri ölçmek için kullanılan durağan bir doğru, yarım doğru ya da doğru parçası.
 • 3. matematik terimi üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru.
 • 4. dingil.
 • 5. mecazi bir şeyin ağırlık noktası ya da merkezi, çevresinde başka şeylerin bulunduğu şey. "Bu romanın eksenini bir ölüm oluşturuyor"
 • 6. gökbilim terimi çevresinde bir cismin ya da geometrik bir biçimin döndüğü ya da döner kabul edildiği doğru.
 • 7. adBir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver: Politikacıların kendilerini evrenin ekseni saymamaları gereğini anlamaları için... -H. Taner.

  mat. Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru.
  Dingil.
  mecazi Çizgi: Metnin müziğini, büyüsünü böyle bir eksen çevresinde aradım. -A. Ağaoğlu.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 8. Fransızca; Axe, Axis

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 9. Fransızca; Axis

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 10. Araba dingili.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 11. İngilizce; axis

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 12. Üzerinde bir yön belirlenmiş doğru.

  Bir cismin parçalarının çevresinde, bakışımlı olarak düzenlediği sanal bir doğru.
  Bir cismin, çevresinde döndüğü doğru.

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü İngilizce; axis 1983
 • 13. Çevresinde bir cismin ya da bir geometrik biçimin döndüğü ya da döner sanıldığı doğru; "dönme ekseni" deyiminin kısaltılmışı.

  BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; axis 1969
 • 14. Uzayda ya da bir uzambiçimde yön, uzaklık, açı, bakışım, konum ya da devinimleri ölçmek için kullanılan durgan bir doğru, yarıdoğru ya da doğru parçası.

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü İngilizce; a^fs (pi. axes) 1983
 • 15. (biyoloji, coğrafya, fizik, astronomi, matematik)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Osmanlıca; mihver 1963
 • 16. Çiftekerin iki tekeriyle, ayna denilen büyük dişlinin ve arka göbeklerin takıldığı mil.

  BSTS / Çiftteker Terimleri Sözlüğü Fransızca; axe 1970
 • 17. Bir serpiştirme ya da çizge alanında değişik boyutları ya da değişkenleri simgeleyen doğrultu.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; axis 1981

Eksen ingilizcesi

adj. axial, pivotal
n. axis, pivot, axle, pintle, rachis, spindle

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.