ERDEMLİ MALLAR ne demek

Erdemli Mallar tdk sözlük anlamı nedir

  • 1. Toplum için yararlı sayılan, ancak yeterince tüketilmediği düşüncesiyle hükümetlerin tüketicilere sübvansiyon sağlayarak veya bedelsiz vererek finansmanını bütçeden karşıladığı, diğer bir deyişle tüketimininin yarattığı sosyal faydanın ortaya çıkardığı dışsallık kadar özel faydayı aştığı özel mallar.

    BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü İngilizce; merit goods 2004

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.