EVREN ne demek

Evren tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. sonsuz uzay ve uzay içindeki gök varlıklarının tümü. eş anlamlısı: kozmos
 • 2. düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen tüm varlıklar.
 • 3. mecazi kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam. "Onun evreni küçüktür"
 • 4. adgök b. Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos: Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır. -H. Taner.

  Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar: Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum. -R. H. Karay.
  hlk. Büyük yılan.
  mecazi Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam: Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı. -A. İlhan.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 5. Fransızca; Hydre

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 6. Fransızca; Géant

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 7. Büyük yılan, canavar.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 8. Büyük, yüksek.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 9. Boylu boslu, iri yarı, yakışıklı.

  Kahraman, yiğit.
  Bey, ağa, lider.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 10. Zaman.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 11. Deniz hortumu.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 12. Bütün gökcisimlerinin içinde yer aldığı düşünülen sonsuz varlık.

  BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü İngilizce; universe 1980
 • 13. Var olan şeylerin insan zekâsıyle kavranabilen bütünü ve özellikle gök varlıklarının tümü.

  Sayılama bakımından gözlenebilir durumda olan ve birtakım ortak özellikler taşıyan birey ya da nesnelerden oluşan kümeye verilen ad.

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü İngilizce; universe, population 1974
 • 14. Gerçekliğin tümü.

  Gök cisimlerinin tümü. Uzaysal gerçekliğin tümü.
  (Pythagoras'tan beri) Düzenli, birlikli bir yapı oluşturan bütün. Düzenli, uyumlu birlik.

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü İngilizce; cosmos 1975
 • 15. Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen tüm varlıklar.

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü İngilizce; cosmos 1983
 • 16. Bütün yıldızları, gökadaları, kümeleri, gaz ve bulutları içine alan maddeyle dolu uzayın bütünü.

  BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; univers 1969
 • 17. Belirli bir özelliği gösteren bireylerin tümünün oluşturduğu topluluk.

  BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü İngilizce; population, universe 1983
 • 18. Yorumlanmış dilin sözünü ettiği tüm nesneleri oluşturmağa yarayan yapı taşları öbeği; belli bir yorumla verilip, yorumun belirlediği tüm anlamları oluşturmağa yarayan dildışı nesne öbeği ya da dildışı nesne öbeklerinden her biri. || Evren genellikle E simgesiyle gösterilir.

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü İngilizce; universe, universe of discourse, domain of interpretation 1976
 • 19. (astronomi)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Osmanlıca; kâinat 1963
 • 20. (botanik)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Osmanlıca; âlem 1963
 • 21. İstatistikte, belirli bir özelliğe sahip bireylerin tümünün oluşturduğu topluluk.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü İngilizce; universe, population
 • 22. Zaman ve uzay içinde sınırı bilinmeyen, özdeğin niteliksel bakımdan sonsuz sayıdaki değişik biçimlerini içeren doğa.

  BSTS / Toplumbilim Terimleri İngilizce; universe 1975
 • 23. Ana kitle.

  BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü İngilizce; population
 • 24. Bir alan araştırmasında gözlem konusu olan ve belli ayrıtlarla ötekilerden ayrılan birimler topluluğu.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; population-universe 1981
 • 25. Ejderha, büyük yılan.

  Tarama Sözlüğü 1967
 • 26. öz. a. (e'vren) Ankara iline bağlı ilçelerden biri.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 27. Cinsiyet: Erkek

  Gök varlıklarının tümü, kâinat.
  Ejder, ejderha.
  Boylu boslu, yakışıklı.
  Kahraman, yiğit.
  Zaman.Cinsiyet: Kız
  Gök varlıklarının tümü, kâinat.
  Ejder, ejderha.
  Boylu boslu, yakışıklı.
  Kahraman, yiğit.
  Zaman.

  Kişi Adları Sözlüğü Köken: T.

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.