FARMAKOPE ne demek

Farmakope tdk sözlük anlamı nedir

  • 1. a. İlaç üretiminde kullanılan etkin ve yardımcı maddelerin nitel ve nicel çözümleme yöntemlerinin yer aldığı yasal ve bilimsel olarak uyulması gereken ulusal ve uluslararası kuralları ve yöntemleri içeren resmî kitap.

    Güncel Türkçe Sözlük Fransızca; pharmacopoeia
  • 2. İlaçları oluşturan tüm bileşenlerin ve bunlara ait kontrol ve analiz yöntemlerinin yer aldığı yasal ve bilimsel olarak uyulması gereken kuralları içeren, Türk Farmakopesi, Amerikan Farmakopesi gibi resmi kitap, kodeks.

    BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü İngilizce; pharmacopeia

Farmakope cümle içinde kullanımı

Avrupa Farmakopesi
Avrupa'da farmasötik ürünleri hazırlamak üzere kullanılan geniş bir aralıktaki etken madde ve eksipiyan ları listeleyen bir farmakope ...

İlaç
Ofisinal ilaç: Farmakope' de bulunan formüle göre eczacı tarafından hazırlanan, hazır bulundurulan ilaçlardır. Müstahzar: Sağlık ...

Antivenin
Uluslararası düzeyde, üretilen antiveninler Farmakope ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına uymak zorundadır. Terminoloji ...

El-Kanun fi't-Tıb
Eserin ayrıca ilk farmakope olduğu da düşünülmektedir. Diğer birçok şeyin yanı sıra kitap özellikle, sistematik deney ve ölçümün fizyoloji ...

Philippe Pinel
değerlendirmek üzere bir dizi deney yaptı; bunların sonucunda yalnız 100 kadar bitkisel ve kimyasal bileşiği kapsayan bir farmakope hazırladı. ...

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.