GAZEL ne demek

Gazel tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. yazın terimi uzunluğu beş ile on beş ikilik arasında değişebilen, ilk ikiliğinin dizeleri birbiriyle, sonraki ikiliklerinin ikinci dizeleri birinci ikilikle uyaklı, özellikle aşk, güzellik, içki konularını lirik bir biçimde işleyen, Divan Yazını’nda çok kullanılmı ş olan bir koşuk biçimi.
 • 2. müzik terimi alaturka müzikte, bir kişinin, belli bir kurala bağlı kalmaksızın türlü makamlarda gezinerek, sesle yaptığı doğaçlama, taksim.
 • 3. müzik terimi gazel2 söylemek.
 • 4. mecazi kandırıcı, oyalayıcı boş sözler söylemek.
 • 5. (I) a. edat

  Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi: O mecmuadaki gazelleri yüksek sesle okurken eski şiir lehçemizdeki beliğ ve rindane edaların zevkine varıyorum. -Y. K. Beyatlı.
  müz. Klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sazlardan birinin eşliğinde söylenen, söyleyenin ses gücünü göstermesine de olanak veren müzik eseri: Yanımızdaki vagonda bir gazel başladı. -Y. Z. Ortaç.

  Güncel Türkçe Sözlük Arapça; ¦azel
 • 6. (II) a. hlk. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı: Coşkun sular gibi akıp durulma / Kuru gazel gibi esip savrulma -Karacaoğlan.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 7. Mısır koçanı yaprakları

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 8. Dikenli ot.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 9. Arapça gazel: Ağacın üzerinde kuruyan yaprak (Erzincan Merkez)

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 10. Kurumuş ağaç yaprağı (Çayağzı)

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 11. (Divan edebiyatı terimi) Birinci dizesi bütün çift sayılı dizeleriyle uyaklı olmak üzere yazılan en az beş ve en çok on beş beyitli eski bir koşuk şekli.

  BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 1948
 • 12. Divan yazınında en yaygın koşuk biçimi. (5-15 koşalı olur. Birinci koşası "doğuş"u (es.t. matla) kendi arasında uyaklıdır. Öbür koşaların ikinci dizeleri doğuşla uyaklanır. Son koşada "kesmelik" (es.t.makta) ozanın adı, takma adı: bulunur. Gazelin en güzel koşasına "beyt-ül-gazel" denir. Gazellerde çok kez konu birliği bulunmaz; bir tek konu işlenen gazele "yek ahenk" konu birliği olmayan gazele "yek-avaz" adı verilir. Divanlarda gazeller doğuş koşalarının son harfine göre abecesel sırayla yer alır.

  (h.y.) Saz ozanları da, divan koşuğunun etkisiyle gazel yazmışlardır. Bilgiçlik taslamak için yazılan bu çeşit gazeller arasında başarılı olanlar pek azdır.

  BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü Osmanlıca; mahlas 1974
 • 13. Cinsiyet: Erkek

  Divan edebiyatında bir nazım biçimi.
  Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim.
  Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.Cinsiyet: Kız
  Divan edebiyatında bir nazım biçimi. 2.Türk müziğinde, belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim.
  Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.

  Kişi Adları Sözlüğü Köken: Arapça;

Gazel ingilizcesi

n. gazelle, small antelope (of Africa and Asia)
n. lyric
Köken: Arapça

Gazel cümle içinde kullanımı

O mecmuadaki gazelleri yüksek sesle okurken eski şiir lehçemizdeki beliğ ve rindane edaların zevkine varıyorum.
- Y. K. Beyatlı

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.