GEÇİŞ SESİ ne demek

Geçiş Sesi tdk sözlük anlamı nedir

  • 1. Bir kelimenin ses yapısı bakımından zaman içinde uğradığı değişme ve gelişmede ara basamağı oluşturan ses, geçiş sesi: Sub>suw>su; yabız>yawuz>yavuz; ab>aw>av; Moğ. koboga>Kaşg. kowga>kowa>kova; ogmak>owmak>ovmak, kagur->kawur->kavur-; kagun>kawun>kavun; sogan (sogun)>sowan>sovan (soğan) vb. Bu değişimlerde yer alan w sesleri birer geçiş sesi durumundadır.

    BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü 2003

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.