GENİZ ÜNSÜZÜ ne demek

Geniz Ünsüzü tdk sözlük anlamı nedir

  • 1. a. db. Genizde oluşan n ünsüzü.

    Güncel Türkçe Sözlük
  • 2. (Derleme.. genizsi konson, geniz sesi, burun sesi, damak-burun konsonu, genzel) Geniz yoluyla çıkan ünsüz: Türkçede bölge ağızlarında rastlanan n, n ünsüzü gibi.

    BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü İngilizce; nasal 1972
  • 3. Art damağın alçalması, ses yolundan gelen havanın hem ağızdan hem de burundan geçirilmesi yoluyla oluşan ünsüz türü. Boğumlanma noktaları açısından bir çift dudak sesi olan m ile diş sesi olan n ve art damak sesi olan ñ ünsüzleri, boğumlanmaya aynı zamanda burun yolunun da katılması dolayısıyla birer geniz ünsüzüdürler: maşa, tanık, yonga, yoñga; Anadolu Ağzl. banka [bañka], baña kelimelerindeki m, n, ñ ünsüzleri gibi.

    BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü İngilizce; nasal 2003

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.