HAREKE ne demek

Hareke tdk sözlük anlamı nedir

  • Arap harfleriyle yazılmış bir metinde kısa ünlüleri göstermek için kullanılan işaret.
  • 2. a. Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

    Güncel Türkçe Sözlük Arapça; §areke
  • 3. Sami dillerde açınık değerinde olmak üzere abanıkların altına veya üstüne konulan işaretlere denir (Eski yazıda harf şeklinde olanaçınıklara Harekei harfiye ve Hurufu imlâ denirdi) bk. Üstün, Esre, ötrü, Cezim.

    BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü Osmanlıca; hareket resmiye 1949

Hareke ingilizcesi

vowel point, vowel mark (in Arabic script).
Köken: Arapça

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.