HAREKELİ ne demek

Harekeli tdk sözlük anlamı nedir

  • hareke ile gösterilmiş, hareke konulmuş.
  • 2. sıfat Hareke konulmuş.

    Güncel Türkçe Sözlük

Harekeli cümle içinde kullanımı

Hemze
IPA: /ʔ/) Arap alfabesi'nde tek başına bir harf olmayıp elif harfinin harekeli hâlidir. Hemze tek başına yazılabileceği gibi genelde elif, vav ve ye

Ayn (harf)
kelimelerde sıklıkla rastlanır ve telafuz edilir. Ayın harfinin çekimli (harekeli biçimleri) Ŭ ve Ĭ olarak gösterilir. Örneğin: Ŭmum, Ĭtır... Ayın ile aynı

Elif (harf)
veya inceliğine göre "a" ile "e" arasında bir sesle uzatır. Elif harfi (harekeli iken Hemze) harekesine göre a ile e, ı ile i veya u ile ü arasında sesler

Arap alfabesi
işareti ile kullanılır. Örneğin: Măruf (Ma'ruf). Ayın (ع) harfinin çekimli (harekeli biçimleri) Ŭ ve Ĭ olarak gösterilir. Örneğin: Ŭmum, Ĭtır... Gayın (غ) hırıltılı

Kiril alfabesi
çıkarılan seslerdir. Örneğin: Ăsker, Ăyan... Ayın (ع) harfinin çekimli (harekeli biçimleri) Ŭ ve Ĭ olarak gösterilir. Örneğin: Ŭmum, Ĭtır... Ⱨ ve Ⱪ: Boğazdan

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.