HAREKESİZ ne demek

Harekesiz tdk sözlük anlamı nedir

  • hareke ile gösterilmemiş, hareke konulmamış.
  • 2. sıfat Hareke konulmamış.

    Güncel Türkçe Sözlük

Harekesiz cümle içinde kullanımı

Divânu Lügati't-Türk
kitabı, Misal kitabı, Üçlüler kitabı, Dörtlüler kitabı, Gunne kitabı, İki harekesiz harfin birleşmesi kitabı. Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda Balasagun'u

Arap alfabesi
ve aslında etkisiz olan bir işarettir. Araçada Ayn harfi Yarı-Sesli (harekesiz biçimi ise kesinlikle sessiz) bir harftir. Bu harfin Türkçeye çevirisi

Âşık Ömer
müzesinde eser tespit etmiştir. 5244 numarada aslından kopya edilmiş, harekesiz 80 sahifedir.1920 yılında basılmıştır. 3096 ve 3102 numaralarda Türkçe

Arapçanın romanizasyonu
ve aslında etkisiz olan bir işarettir. Araçada Ayn harfi Yarı-Sesli (harekesiz biçimi ise kesinlikle sessiz) bir harftir. Bu harfin Türkçeye çevirisi

Osmanlı alfabesi
ve aslında etkisiz olan bir işarettir. Araçada Ayn harfi Yarı-Sesli (harekesiz biçimi ise kesinlikle sessiz) bir harftir. Bu harfin Türkçeye çevirisi

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.