HARİTA ne demek

Harita tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. yeryüzünün ya da bir parçasının coğrafya, tarih, dil, nüfus, doğa vb. olgularının dağılımını, durumunu vb. göstermek üzere, belli bir orana, ölçeğe göre küçültülerek kuşbakışı görünüşüyle düzlem üzerine çizilmiş biçimi, bir tür plan.
 • 2. (bir yerleşim yeri) savaş ya da deprem gibi bir olay sonunda yok olmak, ortadan kalkmak.
 • 3. bir ülke, başka devletin egemenliği altına girmek durumunda kalmak. "Bir ara o ülke haritadan silinmişti"
 • 4. a. (hari'ta) coğ. Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı: Gelecek asırları tarihe bırakalım /Biz şimdi haritadan geçmişlere bakalım -F. N. Çamlıbel.

  Güncel Türkçe Sözlük Arapça; ¬ar³µa
 • 5. İngilizce; map

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 6. Yeryüzünün ya da bir parçasının, belli bir ölçeğe göre küçültülüp kuşbakışı görünüşüyle bir düzlem üzerine geçirilmesi.

  BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü İngilizce; map 1980
 • 7. Yeryüzünün ya da bir parçasının belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen tasarı.

  BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; map 1980
 • 8. (...)

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü İngilizce; chart 2000
 • 9. (astronomi, coğrafya)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Fransızca; carte 1963

Harita ingilizcesi

[Harita] n. map
Köken: Arapça

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.