İBARE ne demek

Ibare tdk sözlük anlamı nedir

  • bir ya da birkaç tümceden oluşan ve bir düşünce anlatan söz. "Kitapta birtakım anlaşılmaz ibareler vardı"
  • 2. a. (iba:re) Bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik söz: Şu ibarelerin neresinde dilimizin şivesine uygunluk var? -A. Rasim.

    Güncel Türkçe Sözlük Arapça; ¤ib¥re

Ibare ingilizcesi

n. expression
Köken: Arapça

Ibare cümle içinde kullanımı

Hüma Hatun
Yalnızca bir vakfiyede Hatun binti Abdullah, "Abdullah kızı" olarak geçer. Bu ibare, onun mühtedi (İslâmiyet’i sonradan kabul eden) olduğuna delil olabilir

Baltıcak, Devrekani (Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı olup ; Yukarı , Kargalar, Kadı, Mandıra, Kafer(Yıldız) ve Keş mahallelerinden oluşan şirin bir köydür. Tarihi olarak çok eskiye dayandığı tahmin edilmekle beraber, bilinen tarihi 1500'lü yıllara dayanmaktadır. Köyün adı halk arasında Baltacak olarak bilinmektedir ancak resmi olarak Baltıcak’tır. Tarihi olarak bilinen en eski ismi ‘’Balçıcak’’'tır. 1840 yılına ait nüfus sayımı belgelerinde 9 haneden oluşan köyün adı ‘’Balcıcak’’ veya ''Balcıcık'' şeklinde geçmekte ve ‘’30 seneden beri mezkur(bilinen)’’ diye bir ibare yer almaktadır. Bundan da evveline ait bilgi ise tarihçi Yusuf Halaçoğlu’nun; ‘’Anadolu'da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar 1453-1650’’ isimli eserinde yer almaktadır. Buna göre : Oğuzların Çepni boyuna bağlı ‘’Agaçcıyân-ı Mağara-ı Küre Cemaati’’ adlı bir Türkmen cemaatinin yaşamış olduğu yerlerden birisinin de Kastamonu Sancağına bağlı Küre Kazasının Balçıcak Karyesi(köyü) olduğu bilgisi yer almaktadır. Köy o dönemde 7 haneden oluşmaktadır ancak detayı bilinmemektedir. Bu bilginin dayandığı belgenin tarihi 1582’dir. bölümü)
Baltıcak, Kastamonu ilinin Devrekani ilçesine bağlı bir köydür. Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur. Kastamonu iline 44 km,

Kitle imha silahı
Genellikle nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar bu adla anılırlar. Bu ibare ilk olarak 1937'de İspanya'nın Guernica kentinin Naziler tarafından uğradığı

Uykusuz
adamdır. Derginin kapağında "haftalık mizah dergisi" olduğunu belli eden bir ibare ile tarih, sayı numarası, Türkiye ile KKTC satış fiyatları, derginin internet

Armorica
kıyılarına kadar uzanan topraklara verilmiş olan isim. Toponimi Galce bir ibare olan are-mori "Deniz(de)" kökenli olup Galce yer ismi olarak Aremorica (*are-mor-ika

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.