İÇTİMAİ ne demek

Içtimai tdk sözlük anlamı nedir

  • ➽ toplumsal . eş anlamlısı: sosyal
  • 2. sıfat (içtima:i:) esk. Toplumla ilgili, toplumsal, sosyal: İçtimai hayat bizi hem dış tabiattan hem de kendi varlığımızdan uzaklaştırır. -M. Kaplan.

    Güncel Türkçe Sözlük Arapça; ictim¥¤³

Içtimai ingilizcesi

social, pertaining to human society.

Içtimai cümle içinde kullanımı

İctimai Televizyon ve Radyo Yayımları Şirketi (İçtimai TV sayfasından yönlendirme)
isim İctimai TV | logodosyası İçtimai_TV_logosu. jpg | logoboyutu 200px | logoaltyazısı | logo2 | tamadı İctimai Televiziya | kuruluş_ ...

Dede (alevilik)
Dede, Alevilik 'te Ehli Beyt soy undan gelen içtimai ve dini liderlere verilen addır. Etimoloji: Dede sözcüğü Orta Asya 'da, İslam dini ...

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün geçmişi, ilk önce İstanbul Üniversitesi 'nde "İçtimai Siyaset", sonrasında Mülkiye'de " ...

Mazhar Germen
Hükümet'te (1. Ali Fethi Okyar Hükümeti ) Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekilliği (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) yapmış Türk hekim ve ...

Umran
Lakin onun nazarında tarih, medeniyet, beşeriyet ve kültür tarihi olduğundan bir içtimai felsefe kurabilmiştir. içtimai ve dinî düzen, ...

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.