İKRAR ne demek

Ikrar tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. saklamayarak söyleme, açıkça söyleme, gizlemeyip açıklama.
 • 2. bildirme.
 • 3. benimseme, onama, kabul etme.
 • 4. a. (ikra:rı) esk.

  Saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyleme.
  Bildirme.
  Benimseme, onama, kabul, tasdik: Sükût ikrardan gelir.

  Güncel Türkçe Sözlük Arapça; i®r¥r
 • 5. tanıma.

  BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966

Ikrar ingilizcesi

n. cognovit, confession
Köken: Arapça

Ikrar cümle içinde kullanımı

Medeni usul hukuku
istisnaları Tahkikat İspat ve deliller Senet, belge, delil başlangıcı, ikrar, yemin, tanık Bilirkişi incelemesi, keşif, isticvap, uzman görüşü Davayı

Kelime-i şehadet (Allah'ın varlık ve tekliğinin ikrarı bölümü)
da, Hazreti Muhammed'in Allah-u Teâlâ'nın Peygamberi olduğu: ibaresiyle ikrar edilir. "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhü

Battal Gazi
Manisa, Eskişehir, Amasya, Tokat, Sivas yörelerinde Battal Gazi soyuna ikrar vermiş bu ocaktan olan Aleviler vardır. Türk Edebiyatı'nda Battal Gazi

Gratianus
Ayrıca tüm tebalarının Roma ve İskenderiye psikoposluklarının inancını ikrar etmesi gerektiğini belirten bir ferman yayımladı. Bu hareketin amacı Aryanizm'den

Hac
ihtimâlini de dışlamış olmaktadır. Tevhid inancının tasdikinden sonra da, Hazreti Muhammed'in Allah-u Teâlâ'nın Peygamberi olduğu: ibaresiyle ikrar edilir.

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.