İLETİŞİM ne demek

Iletişim tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılması.
 • 2. kişilerin birbirlerini anlaması.
 • 3. telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. gibi aygıtlardan, yazı, simge ve benzeri araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi. eş anlamlısı: komünikasyon
 • 4. adDuygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

  tek. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon: Basın mensupları bağlı oldukları yayın kuruluşları ile iletişim hâlindeydiler. -N. Eray.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 5. Bir yerden, bir kişiden, bir makineden bir başkasına, herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi gönderme.

  BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü İngilizce; communication 1981
 • 6. İngilizce; communication

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 7. Bir düşüncenin, bir duygunun yüz anlatımı, el, kol ve baş hareketleri, konuşma yoluyla ya da yazı, telefon, radyo, televizyon gibi bildirişim araç ve gereçlerinden yararlanarak bir kimseden başka bir kimseye iletimi.

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü İngilizce; communication 1974
 • 8. Bilgi ve deneyim alışverişi.

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü İngilizce; communication 1983
 • 9. Bir bilginin, bir haberin, bir niyetin, bir konuşmanın ilkel veya gelişmiş bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne yahut da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılması. Dil en önemli iletişim aracıdır.

  BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü İngilizce; communication 2003
 • 10. Sinema/TV.

  Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alış verişi.
  Bu alış verişte, kaynak durumunda olan kimsenin ortaya koyduğu ya da koymak istediği anlam ile bunu algılayanın buna verdiği anlam arasındaki özdeşlik, benzerlik ya da uyuşum ilişkisi.

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü İngilizce; communication 1981
 • 11. Azerbaycan Türkçesi: ünsiyyät; Türkmen Türkçesi: kommunikaasiya; Gagauz Türkçesi: komunikatsiya ~*haberleşmäk; Özbek Türkçesi: alóqa ~ kommunikatsiya; Uygur Türkçesi: xävärlişiş ~ alaqä; Tatar Türkçesi: aralaşu; Başkurt Türkçesi: aralaşıw ~ kommunikatsiya; Kmk: katnaşıw; Krç.-Malk.:kommunikatsiya ~ söleşıw; Nogay Türkçesi: kommunikatsiya, katnasuw; Kazak Türkçesi: karım-katınas ~ katınas; Kırgız Türkçesi: baylanış ~ kommunikatsiya ~ katnaş; Alt::kommunikatsiya; Hakas Türkçesi: çooh alıs ~ habarlas; Tuva Türkçesi: harılzaa, harılzajılga;Şor Türkçesi: *çooktaş ~ kommunikatsiya; Rusça: kommunikatsiya

  BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu 1997
 • 12. Düşünce ve duyguların bireyler, toplumsal kümeler, toplumlar arasında söz, el-kol devimi, yazı, görüntü vb. aracılığı ile değiş tokuş edilmesini sağlayan toplumsal etkileşim süreci.

  BSTS / Toplumbilim Terimleri İngilizce; communication 1975
 • 13. genel uygulayım: Duygu, düşünce ya da bilgilerin uygulayımsal yöntemlerle her çeşit yoldan aktarılması.

  elektrik: Telefon, telgraf, radyo gibi aygıtlarla yapılan bildirişim; bu yollardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi.

  BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü İngilizce; communication 1980

Iletişim ingilizcesi

n. communication, touch, transmission, channel, transport and communication

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.