İN SİTU MELEZLEME ne demek

In Situ Melezleme tdk sözlük anlamı nedir

  • 1. Bir kromozom üzerindeki belirli bir DNA dizisinin yerini tespit için, o dizinin tam bir şekilde tamamlayıcısı olan ve ona bağlanan radyoaktif nükleik asit grubu ile mitoz hücrelerini muamele etme tekniği. Dokulardaki özel mRNA sentez yerini tespit için de uygulanan bir teknik. İn situ hibridizasyon.

    BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü İngilizce; in situ hybridization 1998

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.