İNANÇ ne demek

Inanç tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. bir düşünceye çok sağlam bir biçimde, içten, gönülden bağlı bulunma, güvenle doğru sayma, inanma.
 • 2. Tanrı’ya, dine inanma, inan. eş anlamlısı: iman , itikat
 • 3. birine duyulan güven, inanma duygusu.
 • 4. kendisine bağlanılan düşünce, görüş, öğreti.
 • 5. a.

  Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma: Bilhassa kadınlar arasında hurafeye inanç fazla buralarda. -F. Otyam.
  Birine duyulan güven, inanma duygusu.
  İnanılan şey, görüş, öğreti: Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri. -N. Ataç.
  din b. Tanrı'ya, bir dine inanma, akide, iman, itikat: Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. -Anayasa.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 6. Fransızca; Dogme

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 7. Sözüne güvenilir, inanılır (kimse).

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 8. Bir şeyi güvenle doğru sayma tutumu. Bu anlamda:

  Yeterince gerekçesi bulunmayan, kesin olmayan bir şeyi doğru sayma; us yoluyla genel geçer bir doğrulama yapmadan, başkasının tanıklığı üzerine kurulmuş kanıtları, hiç bir kuşku duymaksızın onaylama.
  Öznel olarak yeterli olan, ama nesnel olarak yeterli olmayan gerekçelerden ötürü bir şeyi doğru sayma. // Bu: a. usa uygun, b. duygulara uygun, c. istemeye uygun bir kanı ve onaylama olabilir.
  Bütün yapıp etmelerimizin temelinde bulunan yaşamadan gelen zorunlulukla dış dünyanın (nesnelerin, başka benlerin, Tanrı'nın) var olduğunu kabul etme; bilimsel, ahlaksal, estetik ve fizikötesi açıklamalarda, önermelerin doğruluğunu onaylama.
  (Hume'da) Alışkanlık kavramı ile bağlılık içinde temel kavramlardan biri: Bir algı ya da anıya bağlı duygu ; Hume'a göre var olma, algılanmış olma ile aynı şey olduğundan var olma algılanmadan edinilen bir inançtır.
  Kişisel düşünmeye dayanmayan, ortaklaşa düşüncenin yansısı olan onaylama ve inanış. (Sanı olarak inanç.)
  Yabancı bir yetkenin etkisiyle bir şeyi doğru sayma; bu anlamda inanç, inanılan, özellikle dinsel alanda doğru sayılan şeydir.

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü İngilizce; belief 1975
 • 9. Herhangi bir öneriyi doğru diye benimseme.

  BSTS / Toplumbilim Terimleri İngilizce; belief 1975
 • 10. Kişiliğin derinliğine sızmış ve tüm öteki süreçlerde yansıması olan en süreğen biliş ve inanışlardan her biri.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; belief 1981
 • 11. Cinsiyet: Erkek

  Bir düşünceye gönülden bağlılık.
  Allah'a, bir dine inanma, iman.
  Güven ve inanma duygusu.Cinsiyet: Kız
  Bir düşünceye gönülden bağlılık.
  Allah'a, bir dine inanma, iman.
  Güven ve inanma duygusu.

  Kişi Adları Sözlüğü Köken: T.

Inanç ingilizcesi

n. belief, faith, confidence, religion, affiance, conscience, conviction, credence, credo, creed, cult, dogma, faithfulness, opinion, persuasion, positiveness, reliance, tenet, opinions

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.