İSTATİSTİK ne demek

Istatistik tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. vergi, yargı, sanayi ve tarım üretimleri, nüfus, hastalık vb. gibi belli alanlardaki bilgileri, olguları, bir sonuç çıkarmak ereğiyle, yöntemli bir biçimde toplayıp sayılar halinde gösterme işi.
 • 2. bu işi kendisine konu alan, bu tür bilgilerle çalışan matematik dalı.
 • 3. a.

  Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama (I): Müspet ve realist ilmî araştırmaların meydana gelebilmesi için istatistik bir zarurettir. -N. Hikmet.
  İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendirmeye dayandıran matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi.

  Güncel Türkçe Sözlük Fransızca; statistique
 • 4. bk. sayımlama

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 5. İngilizce; statistic

  BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü
 • 6. Verileri derleme, bölümlendirme, çizelgeler ve çizgelerle özetleme, olasılık kuramı yardımıyla deney tasarımlama ve gözlem ilkelerini saptama, örneklem bilgilerinin anlamlılığını inceleme, yorumlama ve genelleme yöntemlerini veren bilim.

  BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü İngilizce; statistics 1983
 • 7. Herhangi bir konuyu incelemek için gerekli verilerin toplanmasını, toplanan verilerin değerlendirilmesini ve değerlendirme sonucu karara varılmasını sağlayan bilim dalı.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü İngilizce; statistics
 • 8. Verilerin toplanması, işlenmesi, özetlenmesi, topluma ilişkin genel bilgilerin elde edilmesiyle uğraşan bilim dalı.

  BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü İngilizce; statistics

Istatistik ingilizcesi

n. statistic, statistics
Köken: Fransızca

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.