İSTİKRAR ne demek

Istikrar tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. düzenlilik içinde sürüp gitme, kararlılık.
 • 2. karar kılma, oturma, yerleşme.
 • 3. a. (istikra:rı)

  Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık, stabilizasyon: Devletini, sağlam bir iman ve istikrar müessesesi olarak teşkilatlandırmıştır. -S. Ayverdi.
  Yerleşme, oturma, stabilizasyon.
  mecazi Denge, stabilizasyon.
  ekon. Ödemeler dengesinde, istihdamda düzen, stabilizasyon.

  Güncel Türkçe Sözlük Arapça; isti®r¥r
 • 4. bk. kararlılık

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 5. bk. iktisadi istikrar

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004

Istikrar ingilizcesi

n. stableness, stability, constancy, steadiness, ballast, easiness, permanence, permanency, steady, uniformity
Köken: Arapça

Istikrar cümle içinde kullanımı

Kantonca Vikipedi
gelenekleri ile uymaya karar verdiler. Bu fikir birliği, Kantonca Vikipedisi'ne istikrar getirdi, ve böylece Kantonca Vikipedistler çabalarını sadece içeriğinin

Carus
çalıştı. Oğullaru Carinus ve Numerian ile birlikte dirilen imparatorluğa istikrar sağlayan kısa ömürlü bir hanedan kurdu. Carus'un başa geçmeden önceki adı

Amon (Yehuda)
ve batıda Mısır yeni yeni Asur hakimiyetinden kurtulmuş olarak kendine istikrar sağlamaya çalışıyordu. Komşu ülkelerdeki bu iktidar boşluğu nedeniyle Kudüs

Hollanda Silahlı Kuvvetleri
korumak ve ilerletmek İlginçtir ki, Hollanda Anayasası bu uluslararası istikrar ve barış içinde "Hollanda'nın askeri rolü ve sorumluluğu anayasal olarak

Kosova-Türkiye ilişkileri
Cumhuriyeti'ni tanıma kararı almıştır. Türkiye, Balkanlar'ın huzur ve istikrara kavuşmasını dış politika önceliklerinden biri olarak belirlemiştir. Türkiye

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.