KALEM ne demek

Kalem tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. kurşunkalem, dolmakalem, kamış kalem, boya kalemi gibi pek çok türleri ve değişik biçimleri bulunan, yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan araç.
 • 2. resmi kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer.
 • 3. yontma işlerinde kullanılan, genellikle çelikten, ucu keskin ya da sivri araç.
 • 4. çeşit. "Doktor birkaç kalem ilaç yazmıştı"
 • 5. mecazi (kimi deyimlerde) yazma yeteneği, yazı. "Kalemi keskin biriydi"
 • 6. mecazi yazar. "Dergi, usta kalemleri bir araya getirmiş"
 • 7. eskimiştir kalemde2 çalışan görevli, yazman.
 • 8. mecazi efendi kimse.
 • 9. yazı yazmak.
 • 10. bir yazıyı düzeltmek.
 • 11. bir yazıda, belgede gizlice değişiklik yapmak.
 • 12. yazıları acı ve dokunaklı olmak.
 • 13. çok iyi yazmak, yazılarıyla çok etkili olmak.
 • 14. a.

  Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç: Kâğıt, kalem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir. -F. R. Atay.
  Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer.
  Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç: Taşçı kalemi. Oymacı kalemi.
  Çeşit, tür: Üç kalem erzak. Beş kalem ilaç.
  mecazi Bazı deyimlerde yazı: Kaleme almak. Kaleme gelmemek.
  mecazi Yazar: Edebiyatımızın usta kalemlerinden...

  Güncel Türkçe Sözlük Arapça; ®alem
 • 15. Alınyazısı, baht.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 16. (I)

  Bilezik, yüzük, gerdanlık gibi altın ve gümüş süs eşyası üzerine motif yapmakta kullanılan araç. (-Bursa; *Aksaray -Niğde) 2.galem (II)

  BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü 1976
 • 17. (II) Torna aracının yiv açma aracı. (*Aksaray -Niğde)

  BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü 1976

Kalem ingilizcesi

n. pen, pencil, item, entry, style
Köken: Arapça

Kalem cümle içinde kullanımı

Hükümet memurlarınca adetti; akşam üstü kalemden çıkanlar, eczahaneye toplaşırlar, ...işlerine dair sonu gelmez dedikodular yaparlardı.
- R. H. Karay
Bütün bizim kalem böyle, geçen gün de Sıtkı Efendi o kör herifin isti

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.