KAVAL ne demek

Kaval tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. müzik terimi genel olarak kamıştan yapılan, çoğunlukla çobanların çaldığı, içi boş yuvarlak bir boru biçiminde, dilli ya da dilsiz, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük.
 • 2. sıfat argo kaba saba, görgüsüz, aptal, salak (kimse).
 • 3. a. müz. Genellikle kamıştan yapılan, daha çok çobanların çaldığı, yumuşak sesli, üflemeli bir çalgı: Geniş yaylalarında otlanırken sürüler / Çobanı kaval çalar, taşı toprağı güler -F. N. Çamlıbel.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 4. Fransızca; Trachée

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 5. Su arkı.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 6. Saçma atan av tüfeği.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 7. Cevizin yeşil kabuğundan ayrılma zamanı.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 8. Atılgan, gözü pek

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 9. Met değnek (çelik-çomak) oyununda çeliğin çomaya isabet etmesi

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 10. (Mimarlık) Yarım ya da dörtte bir çember biçiminde kesitli silme.

  BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü 1968

Kaval ingilizcesi

[Kaval] n. pipe, reedpipe, reed

Kaval cümle içinde kullanımı

Bütün bu acı efsaneyi kavalına ağlatarak söyletmek için koyunlarını topladı, yanımdan gitti.
- H. E. Adıvar
Yediği çilek ve çiğdem, ninnisi kaval ve bülbül, arkadaşı turna ve keklik imiş.
- R. H. Karay

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.