KELEBEK ne demek

Kelebek tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. hayvanbilim (zooloji) terimi pulkanatlılardan, yaklaşık yüz yetmiş bin türü bulunan, gövdesi ve kanatları ince pullarla, türlü renklerle örtülü, dört kanatlı böceklere verilen ortak ad.
 • 2. gevişgetiren hayvanların karaciğerlerine yerleşerek genellikle öd yollarını tıkayan bir cins asalak kurtçuk ve bu asalağın yol açtığı hastalık.
 • 3. çile durumundaki ipliklerin elle sarıldığı çıkrık.
 • 4. vida, somun gibi şeylerin kolay çevrilmesine yarayan kelebek biçimindeki bölümü.
 • 5. sıfat kelebek biçiminde olan.
 • 6. ad halk ağzından oltanın misina sarılan ağaç yeri.
 • 7. a.

  hay. b. Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad: Kelebek gibi uçmada ruhumuz / Barış dolu bu yıldız bahçesinde -A. M. Dranas.
  sıfat Biçim olarak bu böceklere benzeyen: Kaymakam Bey jaketataylı, kelebek kravatlıdır. -T. Buğra.
  hay. b. Geviş getiren hayvanların karaciğerlerinde yerleşip en çok öd yollarını tıkayan bir cins asalak hayvan.
  Bu hayvanın neden olduğu hastalık.
  tek. Vida, somun vb. nesnelerde kolayca çevrilmeye yarayan bölüm.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 8. Küçük rende.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 9. Oltanın misine sarılan ağaç yeri.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 10. Yayın balığı yavrusu.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 11. Yarasa.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 12. Huni.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 13. Yaprak solucanlar sınıfına bağlı emici yassı kurtların genel adı. bk. büyük karaciğer kelebeği, küçük karaciğer kelebeği, akciğer kelebeği.

  BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü İngilizce; fluke 1970
 • 14. Yere koşut bir biçimde kollarla uçarmış gibi hareketi gerektiren zor bir atlama türü

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü İngilizce; butterfly 1983
 • 15. (zooloji)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Fransızca; papillon 1963
 • 16. Karışımlıktan motora geçen karışım niceliğini denetleyen yassı metal kapak.

  BSTS / Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri İngilizce; butterfly valve, throttle valve 1980
 • 17. hlk.

  Fasioloidiozis.
  Trematod.

  BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
 • 18. Cinsiyet: Kız

  Vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türü olan böcek.
  Narin, zarif kadın.

  Kişi Adları Sözlüğü Köken: T.

Kelebek ingilizcesi

n. butterfly

Kelebek cümle içinde kullanımı

Kaymakam Bey jaketataylı, kelebek kıravatlıdır.
- T. Buğra

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.